21/12/2018

Slavnostna akademija ob 100 letnici začetka delovanja Angele Boškin na Jesenicah

 

Fakulteta za zdravstvo Angele Boškin je dne 1. februarja 2019 izvedla

Slavnostno akademijo ob 100 letnici začetka delovanja Angele Boškin,

prve šolane medicinske sestre v Sloveniji

Angela Boškin (rojena 6. 6. 1886, Pevma pri Gorici) je zgodovinsko gledano izjemno pomembna osebnost za zdravstveno nego in javno zdravje v Sloveniji. Bila je prva šolana medicinska sestra iz socialno-zdravstvenega dela, diplomira je leta 1918 za poklic »skrbstvena sestra«, v prvi šoli za socialno-skrbstveno delo na Dunaju. Po vrnitvi v Slovenijo sprva ni našla dela, saj so zdravstvene in socialne ustanove imele pogodbe z redovnicami. Kmalu je takratna socialno-zdravstvena politika spoznala, da je njeno znanje pomembno za takratno slabo organizirano zdravstvo in socialo. Tako je februarja 1919, z dekretom kot prva »skrbstvena sestra« (danes diplomirana medicinska sestra v patronažni dejavnosti) dobila službo na Jesenicah, kjer je delovala do leta 1922. Na Jesenicah je ustanovila prvo posvetovalnico za matere in dojenčke na ravni takratne države in vzpostavila zaupanje do njenega dela pri naprednih ženskih krogih in organizacijah na tem področju. S svojim strokovnim delom in odnosom do dela, znanja in ljudi je dala pomemben pečat poklicu in stroki. Bila je uspešna v med poklicnem povezovanju in sodelovanju z zdravniki, babicami, župani, cerkvijo, premožnimi kmeti, idr., kar ji je dalo podporo pri izgradnji organiziranih pristopov, ki so ljudem omogočili večjo dostopnost in znanje za obvladovanje takratnih zdravstvenih problemov in revščine, zlasti se je posvetila materam in otrokom. Uspešno uvedena praksa posvetovalnic se je kasneje razširila po celi državi.

Poklicna pot jo je iz Jesenic vodila na Zavod za socialno higiensko zaščito dece v Ljubljani, kjer je službovala kot glavna sestra zavoda. Bila med pobudniki za ustanovitev prve šole za zaščitne sestre v Ljubljani, ki je začela delovati leta 1924 v okviru istega zavoda. Tam je tudi predavala in nostrificirala svoje spričevalo iz šolanja na Dunaju. To so bili prvi začetki organiziranega strokovnega izobraževanja na področju zdravstvene nege na Slovenskem.


100 letnica je bila posvečena:

  • Liku in delu Angele Boškin
  • Umeščenosti prispevka Angele Boškin v zgodovino razvoja zdravstva na Slovenskem
  • Profesionalizaciji zdravstvene nege v Sloveniji in vloga Angele Boškin 
  • Muzejski dediščina razvoja zdravstva in sociale v Sloveniji


PROGRAM:

10.45 – 11.00 Sprejem udeležencev

11.00 – 11.20  Uvodni nagovori
                        Sanela Pivač, v. d. dekanje Fakultete za zdravstvo Angele Boškin   
                        Blaž Račič, Župan Občine Jesenice 
                        Monika Ažman, predsednica Zbornice zdravstvene in babiške nege - Zveza       strokovnih društev medicinskih sester, babic in zdravstvenih tehnikov Slovenije

11.20 – 11.40 Lik in delo Angele Boškin, Irena Keršič
11.40 – 12.00  Umeščenost prispevka Angele Boškin v zgodovino razvoja zdravstva na Slovenskem, prof. dr. Zvonka Zupanič Slavec
12.00 – 12.20 Profesionalizacija zdravstvene nege v Sloveniji in vloga Angele Boškin, izr. prof. dr. Brigita Skela Savič, znan. svet.
12.20 – 12.40  Muzejska dediščina razvoja zdravstva in sociale v Sloveniji, Gornjesavski muzej Jesenice, dr. Marko Mugerli

12.45 – 13.15 OKROGLA MIZA: Pogovor o pomembnosti zdravstvene nege kot stroke in znanstvene discipline skozi čas 


 

FOTOGALERIJA