10/06/2010

2. mednarodna poletna šola raziskovanja: Kvalitativna in kvantitativna paradigma raziskovanja v zdravstveni negi

Mednarodna poletna šola je potekala v Študijskem središču v Ljubljani, Letališka cesta 16, Ljubljana.

Poletna šola je bila namenjena vsem predstavnikom zdravstvene nege, ki so želeli pridobiti prva znanja s področja raziskovanja in vsem, ki so želeli svoja znanja obnoviti in nadgraditi. Program je bil sestavljen iz plenarnih predavanj s področja temeljnih znanj raziskovalnega procesa in delavnice za razvijanja praktičnih raziskovalnih znanj ter spretnosti.

Udeleženci so skozi delo v manjših skupinah na praktičnih primerih razvijali veščine, spretnosti ter pridobivali znanja za samostojno uporabo kvantitativnega in kvalitativnega raziskovanja v svojem delovnem okolju. Mednarodno poletno šolo raziskovanja so izvajali priznani domači in mednarodni raziskovalci.

Ob tej priložnosti smo izdali zbornik predavanj. 

Udeleženec z veljavno licenco Zbornice zdravstvene in babiške nege Slovenije – Zveze strokovnih društev medicinskih sester, babic in zdravstvenih tehnikov Slovenije prejme 15 licenčnih točk Zbornice-Zveze (sklep Zbornice – Zveze številka: 2010/586/664).


Program mednarodne poletne šole raziskovanja.