05/06/2009

1. mednarodna poletna šola raziskovanja: Medicinske sestre raziskujejo in razvijajo zdravstveno nego - kvantitativni in kvalitativni pristopi

Projekt OP RCV_VS-09-20

Operacijo delno financira Evropska unija, Evropski socialni sklad.
Operacija se izvaja v okviru Operativnega programa razvoja človeških virov 2007-2013, razvojne prioritete 3: »Razvoj človeških virov in vseživljenjskega učenja«; prednostne usmeritve 3.3 »Kakovost, konkurenčnost in odzivnost visokega šolstva.«
Poletna šola je potekala v Hotelu Slon v Ljubljani. Njen namen je bil spodbujanje razvoja zdravstvene nege kot znanstvene discipline pri diplomiranih medicinskih sestrah in diplomiranih zdravstvenikih, ki so mentorji študentom študija prve stopnje Zdravstvena nega v kliničnem okolju. Cilj izobraževanja je bil doseči večjo usposobljenost kliničnih mentorjev za povezavo znanja študentov s področja raziskovalne metodologije in uporabo raziskovanja v kliničnem okolju. Program je bil izveden v sodelovanju s priznanimi strokovnjaki iz tujine.

Šola je potekala v okviru projekta Usposabljanje mentorjev za klinično usposabljanje študentov programa 1. stopnje Zdravstvena nega - povezovanje teorije in prakse na področju raziskovanja.

Projekt je načrtovan z namenom, da bi povečali usposobljenost mentorjev za izvajanje klinične prakse, ki je predpisana v programu prve stopnje Zdravstvena nega. Cilj je povečati povezovanje znanja med teorijo in prakso na področju raziskovanja v zdravstveni negi ter izboljšati mentorski proces pri implementaciji znanja študenta v klinično delo, ki ga študenti pridobijo v 1. letniku pri predmetu Uvod v raziskovanje v zdravstveni negi. Projekt je namenjen tako mentorjem kot tudi dodiplomskim in podiplomskim študentom Zdravstvene nege.


Ob tej priložnosti smo izdali zbornik

Program poletne šole.