07/03/2019

Simpozij: Skrb za zdravje žensk

 

V petek, 13. septembra 2019 je potekal simpozij o promociji aktivnosti za zdravje žensk v Hotelu Astoria na Bledu. 

Simpozij
SKRB ZA ZDRAVJE ŽENSK

Za osveščanje žensk glede skrbi za lastno zdravje so predstavili možnosti, ki jih ženske morajo poznati, da vzdržujejo svoje telo v zdravi in visoki kondiciji. Simpozij je bil namenjen obravnavi tem o skrbi za zdravje žensk, v vseh starostnih obdobjih, od otroštva, do pubertete, fertilne dobe, menopaze, po-menopavze do zrele dobe in pozne starosti:  

1. DRUŽBENI STATUS ŽENSKE (Zgodovinsko in danes)
2. MEDICINSKE, ZDRAVSTVENE IN DRUGE STROKE V VLOGI ZA OHRANJANJE ZDRAVJA ŽENSK (ginekologija, endokrinologija, fizioterapija, psihologija, socialni vidik)
3. ZNANOST IN TEHNOLOŠKI RAZVOJ ZA VAROVANJE IN VEČ ZDRAVJA ŽENSK (najsodobnejše raziskave in pristopi)
4. OCENA ZDRAVSTVENEGA STANJA ŽENSK V SLOVENIJI (preventivni programi, primerjava z drugimi državami)

 

 

Sanela Pivač, mag. zdr. neg., viš. pred.
Vršilka dolžnosti dekanje

Sedina Kalender Smajlović, mag. zdr. neg., viš. pred.,
Predstojnica katedre za zdravstveno nego

 


Zlati sponzor dogodka:

Medijski sponzor:

 

PRIJAVNICA