28/06/2019

Šola za klinične mentorje začetnike

 
V četrtek 26. 9. 2019 smo izvedli delavnico za:

KLINIČNE MENTORJE ZAČETNIKE,

ki je bila v Študijskem središču Ljubljana, Ob železnici 30a, v prostorih Fakultete za zdravstvo Angele Boškin.

Delavnica je bila namenjena izobraževanju mentorjem začetnikom učnih baz Fakultete za zdravstvo Angele Boškin. 

PROGRAM:

 9.00 - 9.20 - Registracija udeležencev
 9.20 - 9.30 - Uvodni pozdrav 

I. SKLOP

  9.30 - 10.00 Mentorska vloga v kliničnem okolju (Mateja Bahun)
10.00 - 10.15 Ocenjevanje študentov na KU (Monika Zadnikar)
10.15 - 10.30 Dokumentacija kliničnega usposabljanja (Marta Smodiš)
10.30 - 10.45 Individualno delo študenta (Monika Zadnikar)
10.45 - 11.00 Razprava
11.00 - 11.30 Odmor

II. SKLOP - DELAVNICE

11.30 - 12.40 Delo v skupinah (Marta Smodiš, Monika Zadnikar, Mateja Bahun)
12.40 - 13.00 Poročanje skupin
13.00 - 13.30 Razprava in zaključki

 

Sanela Pivač, mag. zdr. neg., viš. pred.
Vršilka dolžnosti dekanje