19/01/2009

Seminar: Obvladovanje nasilnega vedenja

Nasilno vedenje je v naši družbi vse večji problem. Na eni strani se manjša toleranca javnosti do nasilnega vedenja, na drugi strani pa se soočamo s posameznimi, a zelo hudimi nasilnimi dejanji, ki imajo nepopravljive in usodne posledice. Poklic medicinske sestre je glede izpostavljenosti nasilnim dejanjem takoj za poklicem, ki zagotavljajo varnost. Pomena preprečevanja in obvladovanja nasilnega vedenja in njegovih posledic smo se odločili, da organiziramo enodnevni seminar, s katerim želimo udeležence opremiti s specifičnimi znanji. Specifična znanja pomagajo prepoznati dejavnike, ki nasilno vedenje napovedujejo. Ko napetost raste in je verjetnost nasilnega vedenja zelo velika, je pomembno poznati postopke, s katerimi ukrepamo in zmanjšamo možnost takšnega vedenja. Kadar pa do nasilnega vedenja vseeno pride, je zelo pomembno, da zaposleni pravilno in dovolj hitro ukrepajo, da se škoda zmanjša. Po nasilnem dejanju je pomembno izvesti postopke, s katerimi preprečimo nadaljnjo škodo.

Glavne teme seminarja so bile:
 

  • Katere okoliščine vzpodbudijo nasilno vedenje?
  • Kdaj se napetost spremeni v nasilno dejanje?
  • Kako prepoznati dejavnike tveganja in pravočasno ukrepati?
  • Deeskalacija – kaj je to in kako jo uporabiti?
  • Postvencija

     

Cilji seminarja so bili: posredovati uporabne in teoretične vidike; proučevati konkretne probleme, ki najpogosteje povzročijo nasilno vedenje, osebna zmaga: namesto slabe vesti in občutka krivde se vzpodbuja iskanje novih rešitev.
 

Seminar, ki ga je vodila  doc. dr. Mojca Zvezdana Dernovšek, je potekal na Visoki šoli za zdravstveno nego Jesenice,  v predavalnici 3.


Program seminarja.