16/10/2008

Seminar: Čustvena inteligenca na delovnem mestu

Čustvena inteligenca je bistvena sestavina uspešnosti in zadovoljstva pri delu z ljudmi, še posebej pri delu z pacienti in z njihovimi svojci. Zavedanje in nadzorovanje lastnih čustev in dojemljivost za občutke drugih, pomembno vplivata na kakovost dela in medsebojne odnose v zdravstvu.  

Na seminarju smo spoznali kaj je čustvena inteligentnost in kako uriti ključne lastnosti čustvene inteligentnosti. Seminar je vodila gospa Majda Šavko, prof. pedagogike.

Seminar je potekal na Visoki šoli za zdravstveno nego Jesenice.


Program seminarja.