08/06/2011

Delavnica: Pisanje znanstvenga in strokovnega članka

Raziskovalni inštitut za področje zdravstva in zdravstvene nege
in
Center za vseživljenjsko učenje, karierno svetovanje, tutorstvo in mentorstvo

organizirata v okviru 4. mednarodne znanstvene konference s področja raziskovanja v zdravstveni negi in zdravstvu delavnico

PISANJE ZNANSTVENEGA IN STROKOVNEGA ČLANKA


8. junij 2011
Gospodarsko razstavišče d.o.o., Dunajska cesta 18, 1000 Ljubljana
Dvorana Povodni mož
Visoka šola za zdravstveno nego Jesenice je v okviru 4. mednarodne znanstvene konference s področja raziskovanja v zdravstveni negi in zdravstvu organizirala enodnevno delavnico »Pisanje znanstvenega in strokovnega članka«, ki je potekala v sredo, 8. junija 2011, na Gospodarskem razstavišču d.o.o., v dvorani Povodni mož. 

Delavnica je bila namenjena širšemu krogu delujočih na področju zdravstva, ki se srečujejo z objavami svojih raziskovalnih rezultatov oziroma želijo svoje znanje na tem področju razširiti in nadgraditi.


Program:

8.00 - 8.30
Registracija udeležencev.

8.30 - 8.50
Pomen objavljanja raziskovalnih in strokovnih izsledkov za razvoj zdravstvene nege kot strokovne in znanstvene discipline.
doc. dr. Brigita Skela Savič Visoka šola za zdravstveno nego Jesenice

8.50 - 9.35
Objavljanje znanstvenih člankov s področja zdravstva in zdravja v revijah, indeksiranih v pomembnih bibliografskih bazah podatkov: primer slovenske revije Zdravstveno varstvo.
izr. prof. dr. Lijana Zaletel-Kragelj, revija Zdravstveno varstvo

9.35 - 10.20
Objavljanje znanstvenih člankov s področja zdravstvene nege v slovenskem prostoru na primeru revije Obzornik zdravstvene nege.
Andreja Mihelič Zajec, pred., Zdravstvena fakulteta, Univerza v Ljubljani, odgovorna urednica Obzornika zdravstvene nege

10.20 - 10.35 ODMOR

10.35 - 11.20
Raziskovalna etika med znanostjo, zasebnostjo in birokracijo.
doc. dr. Brina Malnar, Fakulteta za družbene vede, Univerza v Ljubljani

11.20 - 11.35
European Social Survey – predstavitev javno dostopne baze podatkov metodološko vodilne družboslovne raziskave v Evropi.
doc. dr. Brina Malnar, Fakulteta za družbene vede, Univerza v Ljubljani

11.35 - 11.50
Priprava in objavljanje znanstvenih člankov.
doc. dr. Metka Kuhar,  Fakulteta za družbene vede, Univerza v Ljubljani
 

11.50 - 12.30 ODMOR

12.30 - 13.15
Priprava znanstvenega članka in objavljanje družboslovnih kvalitativnih in kvantitativnih raziskav.
doc. dr. Anja Podlesek, Filozofska fakulteta, Univerza v Ljubljani

13.15 - 14.00
Pisanje in objavljanje prispevkov s področja laboratorijskih raziskav.
doc. dr. Ivica Avberšek Lužnik, Visoka šola za zdravstveno nego Jesenice

14.00 - 14.45
Citiranje in povzemanje literature pri pisanju znanstvenega in strokovnega članka.
mag. Ema Dornik, viš. med. ses., prof. zdr. vzg., urednica Obzornika zdravstvene nege
 
14.45 - 15.00 ODMOR

15.00 - 15.45
Metode znanstveno-raziskovalnega dela in interpretacija dobljenih rezultatov empirične raziskave.
doc. dr. Joca Zurc, Visoka šola za zdravstveno nego Jesenice

15.45 - 16.30
Uredniški in recenzentski postopki predloženega članka za objavo.
izr. prof. dr. Stanislav Šuškovič, Bolnišnica Golnik, Klinični oddelek za pljučne bolezni in alergijo 

DEKANJA
doc. dr. Brigita Skela Savič