13/06/2008

Seminar: Javni nastop in veščine retorike ter blišč in beda power point predstavitve

Seminar je bil namenjen vsem, ki se pri svojem delu srečujejo s publiko – bodisi s slušatelji v dvorani ali pa poslušalci in gledalci preko medijev.

Predavatelj gospod Klemen Belhar je udeležence v prvem delu seminarja Javni nastop in veščine retorike opremil z napotki, po katerih se bodo lažje spopadli s preizkušnjami javne izpostavitve, vsebine predavanj pa so poskusile odgovoriti na vprašanja, ki si jih zastavlja sleherni javni govorec: Kako zasnovati svoj nastop, predavanje, predstavitev ali kakršenkoli  govorni nastop pred poslušalstvom ali v medijih? Kako se pripraviti na nastop? Kako vsebino prilagoditi poslušalcem oz. sogovornikom? Kako učinkovito vaditi in ujeti ustrezni časovni okvir? Kako se izuriti v iznajdljivosti in se pravilno odzivati na vsakršno reakcijo poslušalstva ali sogovornika? Kako svoj nastop spremeniti v slikovito delavnico in pritegniti udeležence k sodelovanju? Kako osvojiti svoj pristni govorni slog?

Ta osrednji del seminarja Blišč in beda Power Point predstavitve je bil namenjen pripravi na nastop in predvajanju vsebin oziroma sožitju predavatelja in Power pointa kot zgolj pomagala, ne pa vodiča nastopa. Udeleženci so izvedeli, kaj program zmore in česa ne, obenem pa spoznali, da to orodje zmore prav to, česar predavatelj včasih ne pričakuje: preusmeriti pozornost poslušalcev in prevzeti glavno vlogo v nastopu.

Seminar je potekal na Bledu, v konferenčni dvorani Jezerska v hotelu Best Western Hotel Kompas, Cankarjeva ulica 2.

Komisija za licenčno vrednotenje strokovnih izpopolnjevanj in izobraževanj pri Zbornici zdravstvene in babiške nege Slovenije - Zvezi strokovnih društev medicinskih sester, babic in zdravstvenih tehnikov Slovenije je dodelila izobraževanju licenčne točke: pasivni udeleženci - 8,5 LT, sklep št.: 106/2008.


Program seminarja.