17/07/2020

14 šola za klinične mentorje

 

Izvedli smo

14. šolo za klinične mentorje z naslovom

»Novi trendi v izobraževanju mentorjev«

Spletni dogodek (ZOOM), 16. oktober 2020

 

Na 14. šoli za klinične mentorje smo obravnavali nova spoznanja na področju trendov razvoja kliničnega usposabljanja študentov z naslednjih temtskih področji:

pripravljenost za sodelovanje pri reševanju pedagoških in andragoških vprašanj, ki se nanašajo na organizacijo in vodenje kliničnega usposabljanja študentov, na dokazih podprti praksi, upoštevanju etičnih standardov,

novi trendi izobraževanja: program za izpopolnjevanje Mentorstvo v kliničnem okolju, uporaba simulacij v izobraževanju, nove metode izobraževanja. 

Na 14. šoli za klinične mentorje smo razglasili tudi Naj mentorje.
 
Dobitniki priznanja za Naj mentorja FZAB v študijskem letu 2019/2020 so
 
Karla Bogožalec, dipl. m. s.
Zdravstveni dom Radovljica
 
Magdalena Mavri Tratnik, dipl. m. s.
Psihiatrična bolnišnica Begunje
 
Mitja Kosič, dipl. zn.
Zdravstveni dom Bled
 
Ivo Jambrošič, mag. zdr. neg.
Univerzitetna psihiatrična klinika Ljubljana
 
Iskrene čestitke!

Zbornik

PRIJAVNICA