Seminar: Moč jezika, moč izbire – Nevrolingvistično programiranje (NLP) za vodje v zdravstvu in..." /> Seminar: Moč jezika, moč izbire – Nevrolingvistično programiranje (NLP) za vodje v zdravstvu in..." />
07/03/2008

Seminar: Moč jezika, moč izbire - Nevrolingvistično programiranje (NLP) za vodje v zdravstvu in zdravstveni negi

Biti uspešen vodja pomeni posedovati znanja, veščine in osebnostne moči, ki nam omogočijo vzpostavitev dobre komunikacije z drugimi ljudmi, ki so zato pripravljeni sodelovati v doseganju ciljev organizacije. Nekateri imajo te kakovosti »prirojene«, drugi pa jih z izobraževanjem, treningom, osebnostno rastjo in motivacijo lahko pridobijo in utrdijo. To spoznanje nam odpira izjemne možnosti, saj vsak samomotiviran posameznik lahko postane izjemno uspešen vodja. Pravijo, da ko smo dobre volje, težave rešujemo bolj enostavno in če imamo slab dan, gre vse narobe. Za uspeh je mogoče bolj pomembno, v kakšnem notranjem čustvenem stanju se nahajamo, kot kaj znamo. V resnici je potrebno več sestavin hkrati, saj uspeh in visoki rezultati vedno pridejo samo takrat, kadar združimo svoja vrhunska znanja in sposobnosti z ustrezno energijo. Poslovne in druge priložnosti, ki nam jih nudi življenje, zagotovo vsakomur izmed nas prinesejo zanimive izzive. Lastne kakovosti posameznika pa so tiste, ki zmorejo ta potencial pretvoriti v osebni uspeh.

Na seminarju so udeleženci spoznali najpomembnejše sestavine odlične komunikacije: zaznavanje, prožnost, cilje. Pridobljena znanja bodo udeleženci lahko uporabili pri:
1. Izboljšanju osebne učinkovitosti.
2. Izboljšanju medsebojnih komunikacij.
3. Izboljšanju odnosov s pacienti in sodelavci.
4. Vodenju sodelavcev.
5. Timskem delu in sestavi delovnih skupin.
6. Samopoznavanju in razvijanju lastnega potenciala.

Seminar, ki je bil sestavljen iz predavanj in vaj v delavnicah, kjer se rešujejo praktični primeri, je potekal na Bledu, v konferencni dvorani Triglavska v hotelu Best Western Hotel Kompas, Cankarjeva ulica 2. Vodila ga je dr. Neja Zupan, NLP trenerka, jasnočutna terapevtka in svetovalka.

Komisija za licenčno vrednotenje strokovnih izpopolnjevanj in izobraževanj pri Zbornici zdravstvene in babiške nege Slovenije - Zvezi strokovnih društev medicinskih sester, babic in zdravstvenih tehnikov Slovenije je dodelila izobraževanju licenčne točke: pasivni udeleženci - 7LT, sklep št.: 2008-37-25.


Program seminarja.