21/08/2020

Spletna delavnica: Soočanje s spremembami - Kako navidezni konec spremeniti v nov začetek

 

 

Podjetnike Gornje Gorenjske in širše smo povabili k udeležbi spletne motivacijske delavnice z naslovom:

Soočanje s spremembami: kako navidezni konec spremeniti v nov začetek,

ki je bila dne 11. 9. 2020 s pričetkom ob 16.00 uri preko spletne aplikacije ZOOM.

 

VEČ O DELAVNICI

Motivacijska delavnica je bila manjenena podjetnikom Gornje gorenjske in širšega prostora. V sklopu delavnice je bilo predstavljenih več načinov soočanja s trenutnimi turbulentmimi in nestabilnimi situacijami, ki predstavljajo podjetnikom še dodatni izziv.

Pride čas, ko se življenje kar naenkrat postavi na glavo. Pogosto gre samo za nenadno spremembo planov. Včasih pa je kar naenkrat vse drugače. Pride bolezen, naravna nesreča, gospodarska kriza, korona … Zrušijo se temelji. Kar nam je vlivalo zaupanje in predstavljalo temelj delovanja, se zamaje ali celo izgine. Naša dejanja nimajo več pričakovanih učinkov. Izgubljeni smo, prestrašeni, zmedeni in jezni. Poslušamo, kako je treba hitro odreagirati in se prilagoditi. Počutimo pa se preutrujeni, premajhni, prepočasni, prestari, brez idej itd. Zavemo se vseh svojih pomankljivosti in primankljajev. Težko najdemo moč za nov začetek. 

Pogosto zunanje spremembe narekujejo preobrazbo. Preobrazbo našega delovanja in mišljenja. Preobrazbo tudi naših pogledov včasih tudi posežejo na področje vrednostnega sistema.

Na tej delavnici smo se dotaknili naslednjih tem:

- Kaj je potrebno za preobrazbo: poslovno in osebno?
- Katere misli poganjajo moje odzivanje in počutje v negotovih časih?
- Kako lahko “premislim” svoje misli ter konec spremenim v nov začetek?
- Strategije za iskanje skritih potencialov in novih idej?
 

Spletno mootivacijsko delavnico smo izvedli v sklopu projekta STAR-VITAL. V Projektu STAR–VITAL  podjetjem brezplačno pomagamo pri vzpostavitvi, prilagoditvi in integraciji konkretnih ukrepov varovanja in promocije zdravja ter dobrega počutja zaposlenih z namenom zagotavljanja trajnostnih in zdravih delovnih mest – predvsem za starejše zaposlene (45+). Projektne aktivnosti so oblikovane tako, da omogočajo individualiziran pristop k uvajanju ukrepov in k identifikaciji ter prebujanju interesov tako zaposlenih kot vodstvenih struktur.
 
 

VEČ O PROJEKTU:

Projekt »Podaljševanje delovne aktivnosti in zmanjševanje odsotnosti z dela v KRZS – STAR-VITAL: Združeni ukrepi za vitalnost starejših delavcev«. Naložbo financirata Evropska unija, in sicer iz Evropskega socialnega sklada ter Republika Slovenija, in sicer Ministrstvo za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti. Naložba se izvaja v okviru Operativnega programa za izvajanje Evropske kohezijske politike v obdobju 2014 – 2020, v okviru 8. prednostne osi: »Spodbujanje zaposlovanja in transnacionalna mobilnost delovne sile«, 8.3. prednostne naložbe: »Aktivno in zdravo staranje«, 8.3.1. specifičnega cilja »Podaljševanje in izboljšanje delovne aktivnosti starejših, vključenih v ukrepe«.