09/09/2010

Interaktivna konferenca in mentorsko izobraževanje za klinične mentorje: Kako izboljšati odnos zdravstvenih delavcev v kliničnem okolju in študentov zdravstvene nege do gerontologije ter dvigniti strokovni ugled do dela s starejšimi, z delavnicama

Operacija »Usposabljanje kliničnih mentorjev in študentov zdravstvene nege za kakovostno delo s starostniki – priložnosti za izboljševanje klinične prakse na področju zdravstvene nege starostnika«, se financira iz Evropskega socialnega sklada.

Operacija se izvaja v okviru Operativnega programa razvoja človeških virov 2007-2013, razvojne prioritete 3: »Razvoj človeških virov in vseživljenjskega učenja«; prednostne usmeritve 3.3 »Kakovost, konkurenčnost in odzivnost visokega šolstva.”

Projekt št. OP RCV_VS-10-09

 


Visoka šola za zdravstveno nego Jesenice (VŠZNJ) je v okviru projekta »Usposabljanje kliničnih mentorjev in študentov zdravstvene nege za kakovostno delo s starostniki – priložnosti za izboljševanje klinične prakse na področju zdravstvene nege starostnika« septembra v prostorih šole na Jesenicah organizirala interaktivno konferenco in mentorsko izobraževanje. 

Namen tega dogodka je bil izboljšati delo kliničnih mentorjev s starejšo populacijo, izmenjava mnenj in izkušenj ter informiranje o poteku projekta ter rezultatih študije med kliničnimi mentorji in študenti zdravstvene nege. Dogodek je bil financiran prek javnega razpisa Ministrstva za visoko šolstvo, znanost in tehnologijo Republike Slovenije.

S predavanjem so sodelovale dr. Mirjana Ule s Fakultete za družbene vede, ki je predavala o pomenu empatije in dobre komunikacije za zdravje bolnika; dr. Daniela Brečko s Planeta GV d.o.o., ki je govorila o medgeneracijskem komuniciranju.  Strokovne sodelavke Visoke šole za zdravstveno nego Jesenice so udeležence izobraževanja seznanile z novostmi, navodili in usmeritvami za klinične mentorje za študijsko leto 2010/2011. Gosopa Marija Mežik Veber je predavala o poteku in koordinaciji klinične prakse, gospa Karmen Romih je predstavila dokumentacijo Visoke šole za zdravstveno nego Jesenice za področje klinične prakse s poudarkom na dolžnostih študenta in mentorja, gospa Sanela Pivač je govorila o individualnem delu študenta na klinični praksi, predavateljica Katja Skinder Savić, pa je predstavila novosti na področju numeričnega in opisnega ocenjevanja študentov VŠZNJ na klinični praksi. Prvi dan izobraževanja smo zaokrožili z učno delavnico, ki sta jo vodili mag. Ljiljana Leskovic iz Doma upokojencev Center Ljubljana in mag. Radojka Kobentar s Psihiatrične klinike Ljubljana. V delavnici smo iskali načine, kako izboljšati odnos zdravstvenih delavcev v kliničnem okolju in študentov zdravstvene nege do gerontologije ter dvigniti strokovni ugled do dela s starejšimi.

Drugi dan izobraževanja je o generaciji Y predavala mag. Marjeta Novak iz Humus d.o.o., dr. Simona Hvalič Touzery in doc. dr. Brigita Skela Savič pa sta predstavili rezultate prve faze raziskave med kliničnimi mentorji in študenti zdravstvene nege, ki jo je raziskovalna skupina VŠZNJ izvedla v juniju. Z raziskavo so proučevali odnos zdravstvenih delavcev in študentov zdravstvene nege do dela s starostniki.

Mentorsko izobraževanje smo sklenili z drugo učno delavnico, ki jo je vodila doc. dr. Danica Železnik z Visoke šole za zdravstvene vede Slovenj Gradec. Tema delavnice je bila razvijanje odnosa in ugleda do zdravstvene nege starostnikov.

Programa mentorskega izobraževanja in interaktivne konference se je udeležilo 38 kliničnih mentorjev iz sedemnajstih učnih baz Visoke šole za zdravstveno nego Jesenice.

Ob tej priložnosti smo izdali zbornik prispevkov.

Komisija za licenčno vrednotenje strokovnih izpopolnjevanj in izobraževanj pri Zbornici zdravstvene in babiške nege Slovenije - Zvezi strokovnih društev medicinskih sester, babic in zdravstvenih tehnikov Slovenije je dodelila izobraževanju licenčne točke: aktivni udeleženci - 22,5 LT, pasivni udeleženci - 15 LT, sklep št.: 2008-15-2. (sklep Zbornice – Zveze številka: 2010/697/730).

 

Program konference.