15/09/2009

Jesenska šola mentorstva z mednarodno udeležbo: Kako izboljšati povezovanje teorije, raziskovanja in prakse na področju mentorstva v zdravstveni negi

 "Projekt OP RCV_VS-09-20"
"Operacijo delno financira Evropska unija, Evropski socialni sklad."
  Operacija se izvaja v okviru Operativnega programa razvoja človeških virov 2007-2013, razvojne prioritete 3:
»Razvoj človeških virov in vseživljenjskega učenja«; prednostne usmeritve 3.3
»Kakovost, konkurenčnost in odzivnost visokega šolstva«.
Od začetka svojega delovanja, ki se sega v leto 2006, je Visoka šola za zdravstveno nego Jesenice valilnica idej in znanja, na katerih temelji razvoj zdravstvene nege v sodobni družbi. Je središče kritične misli in varuh inovativnosti. S svojimi pedagoškimi in izobraževalnimi pristopi ter raziskovalnimi in razvojnimi aktivnostmi pomembno soustvarja celovito sliko pomena zdravstvene nege v sodobni družbi.

Partnerstvo, znanje in razvoj so usmeritve Visoke šole za zdravstveno nego Jesenice, ki jih uresničujemo skozi naše delovanje na različnih področjih. V mesecu septembru smo tako izvedli dvodnevno jesensko šolo mentorstva, ki je potekala v okviru projekta „Usposabljanje mentorjev za klinično usposabljanje študentov programa 1. stopnje Zdravstvena nega - povezovanje teorije in prakse na področju raziskovanja“. K sodelovanju smo povabili 15 domačih in tujih strokovnjakov, ki so med drugim predavali o besedni in nebesedni komunikaciji, o povezovanju teorije in prakse na področju raziskovanja v zdravstveni negi, o skupinskem delu, motiviranju študentov, o pomenu in vlogi mentorstva v procesu kliničnega usposabljanja, izkustvenem učenju, o kompetencah študenta ipd.

Ob tej priložnosti smo izdali zbornik prispevkov.

Program jesenske šole mentorstva.