22/04/2021

14. mednarodna znanstvena konferenca

 

Dne 10. 6. 2021 smo izvedli

14. mednarodno znanstveno konferenco,
z naslovom

Povezovanje zdravstvenih ved skozi teorijo in prakso za znanstveni razvoj in napredek zdravstvenih strok ter dobrobit uporabnikov,

 

O KONFERENCI:

14. mednarodna znanstvena konferenca 2021 je bila povezovalna. Povezala je zdravstvene vede v praksi in podprla sodelovanje različnih zdravstvenih strok. Povezala je teorijo in prakso in dognanja raziskav z uporabniki. Umestila je ugotovitve strok v širši prostor za promocijo potrebnih izboljšav.

Konferenca je bila namenjena predstavitvi aktualnih raziskovalno razvojnih del na področju zdravstvene nege, promocije zdravja, fizioterapije, in drugih zdravstvenih strok. 

Cilj je bil povezati zdravstvene stroke v praksi ter diseminacija predlogov izboljšav za vzpostavitev trikotnika znanja med akademskim in kliničnem okoljem za dobrobit posameznika.

 

TEME:

POVEZOVANJE ZDRAVSTVENIH VED V PRAKSI, SODELOVANJE RAZLIČNIH PROFILOV

Promocija zdravja
Izmenjava dobrih praks na področju fizioterapije – izkušnje, novosti in vizija v prihodnost
Izmenjava dobrih praks na področju zdravstvene nege – izkušnje, novosti in vizija v prihodnost
Med-poklicno in medsektorsko povezovanje za razvoj kakovostne zdravstvene obravnave

POVEZOVANJE TEORIJE IN PRAKSE – RAZISKOVALNI VIDIK 

Znanje in na dokazih podprta praksa na področju zdravstvenih ved 
Znanje za izobraževanje v zdravstvenih vedah
Izboljševanje prakse s kliničnim raziskovanjem
Klinično raziskovanje

VSAKDANJE PRAKSE IN POTREBNE SISTEMSKE IZBOLJŠAVE

Znanje in veščine za kakovostno profesionalno delo
Uvajanje izboljšav
Družba, zdravje in politika
Management, vodenje in kakovost v zdravstvu

PROGRAM

ZBORNIK


PDF dokument

doc. dr. Sanela Pivač,
Dekanja