11/01/2021

"SVETOVNI DAN BOJA PROTI RAKU 2021 – PREVENTIVA IN ZMANJŠANJE TVEGANJ #JAZSEMINJAZBOM" ZA ZMANJŠANJE RAKAVIH OBOLENJ V RS

Slovenska zveza za javno zdravje, okolje in tobačno kontrolo ter Fakulteta za zdravstvo Angele Boškin sta 3. februarja 2021 ob

SVETOVNEM DNEVU BOJA PROTI RAKU 

izvedli spletno konferenco z naslovom:

 "SVETOVNI DAN BOJA PROTI RAKU 2021 – PREVENTIVA IN ZMANJŠANJE TVEGANJ #JAZSEMINJAZBOM" ZA ZMANJŠANJE RAKAVIH OBOLENJ V RS, 

 
Konferenca je bila namenjena pregledu  najnovejšega  stanja  na  področju raka. 
 
Konferenco sta povezovala novinarka Bogi Pretnar in podpredsednik SZOTK, Miha Lovše.
 
PROGRAM
 
             09.45: ZOOM vklop   
10.00 – 10.20: Uvodne besede: 
ga. Gabrijela Korže, Stalno predstavništvo RS pri EU, Bruselj, »Europe´s Beating Cancer Plan« 
ga. Aige Rurane, vodja Urada SZO v Sloveniji, »Orodja za uvajanje politik SZO (Best Buy)«
Dr. Cary Adams, generalni sekretar, UICC (Mednarodna zveza za boj proti raku), pozdravni govor ob Svetovnem dnevu boja proti raku (World Cancer Day 2021)
 
10.20 – 12.00 Predstavitve
1. Prof. dr. Branko Zakotnik, dr. med., spec. int. onk., nacionalni koordinator Državnega programa obvladovanja raka, Onkološki Inštitut Ljubljana, »Rak v Sloveniji in možnosti preventive«,
2. Dr. Yannick Romero, UICC, (Mednarodna zveza za boj proti raku), vodja zagovorništva »Zagovorniške mreže na področju tobačne kontrole«,
3. Nikolai Pushkarev, EPHA (Evropska zveza za javno zdravje), »Kako nas ogroža rak in pomen preventive«,
4. Neža Polh, u. d. i. a., Slovenska zveza za javno zdravje, okolje in tobačno kontrolo – SZOTK, »Vseživljenjski pristop: Preprečevanje in zmanjševanje tveganja (UICC sporočila 2021)«,
5. Doc. dr. Ivica Avberšek Lužnik, »Pomen laboratorijske diagnostike pri spremljanju rakavih bolezni«, Fakulteta za zdravstvo Angele Boškin, 
6. Doc. dr. Martina Vrankar, dr. med. spec. onkolog., Društvo pljučnih in alergijskih   bolnikov Slovenije, »Zakaj preventiva?«, 
7. Helena Koprivnikar, dr. med. spec., NIJZ, »Ključni izzivi pri nadzoru tobaka in s tobakom povezanih izdelkov«, 
8. Mag. Neja Samar Brenčič, Zavod IZRIIS, dr. Malcolm Fisk, svetovalec SZO, »Vsebine zdravja na daljavo za podporo preventivi in obolelim za rakom«, 
9. Mateja Krajc, dr. med., Onkološki inštitut Ljubljana, »Rak v Sloveniji in delovanje ambulante za genetsko svetovanje na Onkološkem inštitutu«,
 
12.00 – 12.20 Kratek aktiven odmor
 
12.20 – 14.00 Predstavitve
10. Zvezdana Maurič Vražič, dipl. m. s., spec., Društvo za boj proti raku Štajerske, »E-svetovalnica društva za boj proti raku«,
11. Dr. Urška Ivanuš, dr. med. spec. javnega zdravja, Zveza slovenskih društev za boj proti raku, »Evropski kodeks proti raku«,
12. Asist. Eva Peklaj, univ. dipl. inž. živil. tehnol., klinični dietetik, Onkološki inštitut Ljubljana, »Pomen prehrane in gibanja v preventivi«,
13. Doc. dr. Zlatko Zimet, Nacionalni koordinator zdravih mest, »Kakovostno ustvarjanje mestnega okolja, ki spodbuja in ščiti zdravje ter blaginjo meščanov«,
14. Vladimira Tomšič, dipl. ms., univ. dipl. org., ZD Sevnica, direktorica, »Povezovanje vladnih in nevladnih organizacij v učinkovit preventivni skupnostni pristop v Spodnjeposavski regiji«,
15. Mihaela Lovše, v. m . s. univ. dipl. org., svetovalka v vzgoji in izobraževanju Slovenska zveza za javno zdravje, okolje in tobačno kontrolo – SZOTK, »Evropske smernice EPACTT za opuščanje kajenja za skupine prebivalstva z visokim tveganjem«,  
16. Viš. pred. Nataša Vidnar, dipl. m. s., univ. dipl. org., vodja CKZ Maribor, ZD dr. Adolfa Drolca Maribor, »Skupnostni pristop v preventivi v Štajerski regiji«,
17. Miha Lovše, u. d. i. a., Dragana Mitrović, mag. ekon. in posl. ved, Slovenska zveza za javno zdravje, okolje in tobačno kontrolo – SZOTK , »Evropska kampanja NVO za politično odločitev EU4Health«.
 
 
Slovenska zveza za javno zdravje, okolje in tobačno kontrolo in  
Fakulteta za zdravstvo Angele Boškin 
                                                                   
 
 

 

PRIJAVNICA