23/06/2009

1. študentska konferenca s področja zdravstvenih ved: Partnerstvo, znanje in razvoj v študiju zdravstvenih ved

Študentska konferenca je potekala na Visoki šoli za zdravstveno nego Jesenice. Njen namen je bil, da bodoči diplomanti v času študija predstavijo svoja kakovostna dela, ki so nastala v obliki projektnega, raziskovalnega ali seminarskega dela v okviru študija. Na konferenci se predstavijo tudi najboljša diplomska dela prve stopnje in magistrske naloge druge stopnje.

Študentska konferenca je namenjena tudi izmenjavi mnenj študentov o kakovosti študija in predstavlja priložnost za nenehno izboljševanje kakovosti izobraževanja s področja zdravstvenih ved v slovenskem prostoru in krepi razvijanje medpoklicnega sodelovanja.

Konferenca je potekala pod pokroviteljstvom varuhinje človekovih pravic, dr. Zdenke Čebašek – Travnik. Projekt je podprla Zbornica zdravstvene in babiške nege Slovenije - Zveza strokovnih društev medicinskih sester, babic in zdravstvenih tehnikov Slovenije.

Ob tej priložnosti je bil izdan zbornik predavanj Partnerstvo, znanje in razvoj v študiju zdravstvenih ved.

Utrinke s 1. študentske konference si lahko ogledate tukaj.


Plakat.

Program študentske konference.