16/09/2011

4. šola za klinične mentorje: Napredna znanja za kakovostno delo s študenti zdravstvene nege – poklicna etika in kontinuiran profesionalni razvoj

 

Operacija delno financira Evropska unija iz Evropskega socialnega sklada.

Operacija se izvaja v okviru Operativnega programa razvoja človeških virov 2007-2013, razvojne prioritete 3: »Razvoj človeških virov in vseživljenjskega učenja«; prednostne usmeritve 3.3 »Kakovost, konkurenčnost in odzivnost visokega šolstva«.


Visoka šola za zdravstveno nego Jesenice

najavlja 4. šolo za klinične mentorje

»Napredna znanja za kakovostno delo s študenti zdravstvene nege – poklicna etika in kontinuiran profesionalni razvoj«


4. šola za klinične mentorje je sestavljena iz dveh dogodkov:

Datum:
Naslov dogodka:
Druge informacije:

13. 9. 2011
-
15. 9. 2011

Napredna znanja za kakovostno delo
s študenti zdravstvene nege – poklicna etika in kontinuiran profesionalni razvoj

Lokacija izvedbe: Jesenice, VŠZNJ

Ciljna skupina: klinični mentorji v učnih bazah.
 
29. 9. 2011
-
30. 9. 2011
Mednarodna delavnica FINE
»Nursing Education - Advancing
the Art and Facing the Challenges«

Lokacija izvedbe: Ljubljana, City Hotel

Ciljna skupina: odgovorne osebe za klinično usposabljanje v visokošolskih in zdravstvenih zavodih v Sloveniji.


 

Tematska področja:

 • Temeljna etična načela in etični principi, etika v moderni družbi
 • Pacientove pravice
 • Etična terapevtska komunikacija
 • Etične teorije v zdravstveni negi
 • Etika v raziskovanju in objavljanju zdravstvenih delavcev
 • Vrste odgovornosti medicinskih sester
 • Etika in komuniciranje v zdravstvu
 • Spoštovanje načel avtonomije, dobronamernosti in ne škodovanja v psihiatrični zdravstveni negi
 • Pacientova pravica do preprečevanja in lajšanja trpljenja
 • Zdravstveni delavci in nadomestno materinstvo - etična dilema
 • Zagotavljanje pravice pacienta do samostojnega odločanja v zdravstvu - primer dementnega pacienta
 • Diskriminacija ranljivih skupin v zdravstveni negi
 • Etična komunikacija, različni vidiki (jaz, tim, pacient, svojci)
 • Veščine etičnega komuniciranja
 • Samorefleksija etičnega delovanja

   

V izvedbo 4. šole za klinične mentorje bodo vključeni priznani domači in mednarodni strokovnjaki.


Prijavnica - PRIJAVE SO ZAPRTE

Projekt je Visoka šola za zdravstveno nego Jesenice prijavila na javni razpis Implementacija bolonjskega procesa - sofinanciranje vključevanja zunanjih strokovnjakov v pedagoški proces v letih 2011, 2012  in 2013 v okviru Operativnega programa razvoja človeških virov za obdobje 2007-2013 razvojna prioriteta 3. »Razvoj človeških virov in vseživljenjskega učenja« prednostna usmeritev 3.3 »Kakovost, konkurenčnost in odzivnost visokega šolstva«.


 

Dne 4. 8. 2011 smo bili obveščeni, da je bila naša prijava na razpis uspešna.
 


Naziv operacije: 4. šola za klinične mentorje: »Napredna znanja za kakovostno delo s študenti zdravstvene nege – poklicna etika in kontinuiran profesionalni razvoj«
Naziv upravičenca: Visoka šola za zdravstveno nego Jesenice
Višina skupnih stroškov operacije: 39.419,98 EUR
Višina javnih virov financiranja: 39.900,90 EUR
Datum začetka in konca operacije: 1. 6. 2011 do 5. 10. 2011
Kontaktne osebe, ki dajejo informacije o izvajanju operacije: doc. dr. Brigita Skela Savič


 
Vljudno vabljeni!

 

doc. dr. Brigita Skela Savič
DEKANJA