20/12/2022

15. šola visokošolske didaktike: Visokošolsko predavanje danes: Snovanje in oblikovanje interaktivnega predavanja

 

 

26. januarja, 2023 smo v Študisjkem središču v Ljubljani izvedli  

15. šolo visokošolske didaktike 
z naslovom

Visokošolsko predavanje danes: Snovanje in oblikovanje interaktivnega predavanja,

Visokošolska didaktika je bila namenjena visokošolskim učiteljem in visokošolskim sodelavcem Fakultete za zdravstvo Angele Boškin. Izvedel jo je izr. prof. dr. Slavko Cvetek, uveljavljeni avtor knjig in učnih gradiv ter izvajalec didaktičnega usposabljanja, v obliki predavanja in interaktivne delavnice.

V zgodovini visokošolskega izobraževanja ni bilo obdobja, v katerem predavanje kot oblika poučevanja ne bi bilo deležno kritik, vendar je preživelo in celo cveti. A to ni več isto predavanje. Kakšno je, čemu služi in kako ga zasnovati je bila tema predavanja. Na delavnici pa so udeleženci oblikovali aktivnosti in izdelali načrt za interaktivno predavanje na ožjo temo poučevanja pri svojh študijskih predmetih.
Danes ni več potrebe po predavanju, kjer bi predavatelj 'v živo' posredoval osnovne informacije o vsebini, saj le to študenti dobijo na različne druge načine. Za standard danes šteje interaktivno predavanje, v katerega so vgrajene učne aktivnosti, ki spodbujajo aktivno učenje in razumevanje. 

PROGRAM

8.40  - 9.00     Registracija

9.00 - 10.30 Visokošolsko predavanje danes (interaktivno predavanje)

•             Predavanje kot metoda poučevanja (prednosti, slabosti)
•             Pogled v zgodovino predavanja
•             Predavanje kot (dober) govor
•             Interaktivno predavanje (načela, strategije, ovire)
•             Trendi v razvoju predavanja

10.30 - 11.00 Odmor

11.00 - 14.00 Snovanje in oblikovanje interaktivnega predavanja (delavnica)

•             Določanje ciljev predavanja
•             Strukturiranje predavanja
•             Organizacija vsebine
•             Načrtovanje izvedbe