24/10/2011

3. šola raziskovanja: Prenos spoznanj raziskav v klinično prakso
 

Raziskovalni inštitut za področje zdravstva in zdravstvene nege
in
Center za vseživljenjsko učenje, karierno svetovanje, tutorstvo in mentorstvo


organiziral 3. šolo raziskovanja z mednarodno udeležbo

 
PRENOS SPOZNANJ RAZISKAV V KLINIČNO PRAKSO

9. novembra 2011
Prostor M hotel, Ljubljana

 

Visoka šola za zdravstveno nego Jesenice je organizirala 3. šolo raziskovanja z naslovom Prenos spoznanj raziskav v klinično prakso, ki je potekala v sredo, 9. novembra 2011. Šola raziskovanja je bila namenjena diplomiranim medicinskim sestram in širšemu krogu delujočih v različnih strokovnih disciplinah zdravstva, ki se srečujejo z raziskovanjem v klinični praksi in želijo svoje znanje na tem področju razširiti in nadgraditi.


PROGRAM:

8.00 - 9.00
Registracija udeležencev.

9.00 - 09.30
Na dokazih podprta klinična praksa – kako jo razumeti?
doc. dr. Brigita Skela Savič, Visoka šola za zdravstveno nego Jesenice, Slovenija

09.30 - 11.15
Promoting the Use of Research Findings in Nursing Practice
Dr Elizabeth A. Curtis , Trinity College Dublin, School of Nursing and Midwifery, Irska

11.15 - 11.45 ODMOR

11.45 - 12.30
Translating participatory research into action: lessons from working with people who have been marginalized
Dr. Fintan Sheerin, Trinity College Dublin, School of Nursing and Midwifery, Irska

12.30 – 13.30 KOSILO

13.30 – 14.15
Kako naj bo raziskava metodološko opisana, da predstavlja osnovo za razmislek o našem kliničnem delu?
doc. dr. Brigita Skela Savič, Visoka šola za zdravstveno nego Jesenice, Slovenija

14.15 – 15.00
Kombinirane metode raziskovanja v zdravstvu

doc. dr. Joca Zurc, Visoka šola za zdravstveno nego Jesenice, Slovenija

15.00 - 15.15 ODMOR


15.15 - 15.45
Etika v raziskovanju in publiciranju

doc. dr. Brigita Skela Savič, Visoka šola za zdravstveno nego Jesenice, Slovenija

15.45 - 16.45
Praktična delavnica – od kliničnega problema do načrta raziskave
doc. dr. Joca Zurc, Visoka šola za zdravstveno nego Jesenice, Slovenija
doc. dr. Brigita Skela Savič, Visoka šola za zdravstveno nego Jesenice, Slovenija

16.45 - 17.00
Razprava in zaključek šole


Fotografije dogodka

 


D E K A N J A
doc. dr. Brigita Skela Savič