29/12/2011

4. zimska šola tutorstva: Učenje za učinkovit študij

 

Komisija za tutorstvo
in
Center za vseživljenjsko učenje, karierno svetovanje,
tutorstvo in mentorstvo
Visoka šola za zdravstveno nego Jesenice je organizirala 4. zimsko šolo tutorstva  z naslovom Učenje za učinkovit študij, ki je potekala v sredo, 25. januarja 2012.

Zimska šola tutorstva je namenjena vsem, ki izvajajo tutorstvo na Visoki šoli za zdravstveno nego Jesenice, torej visokošolskim učiteljem in visokošolskim sodelavcem ter tutorjem študentom. Namen zimske šole tutorstva, ki se je izvajala v obliki predavanj in delavnic, je poglobitev in osvojitev novih znanj za uspešno izvajanje tutorstva.


PROGRAM

8.00 - 8.30
Registracija udeležencev

8.30 - 8.35
Uvodni pozdrav

doc. dr. Brigita Skela Savič, dekanja

8.35 - 10.00
Od motiviranja študentov k spodbujanju samomotiviranosti

mag. Marjeta Novak, Humus d. o. o.

10.00 - 10.30
ODMOR

10.30 - 12.00
Motivacija v luči medgeneracijskih razlik (poudarek na značilnostih generacije Y)
mag. Marjeta Novak, Humus d. o. o.

12.00 - 13.00
ODMOR

13.00 – 13.30
Konstruktivna komunikacija v medosebnem in virtualnem okolju

mag. Marjeta Novak, Humus d. o. o.

13.30 - 13.45
ODMOR


13.45 – 15.15
Osebna učinkovitost: organizacija časa za doseganje zastavljenih ciljev

mag. Marjeta Novak, Humus d. o. o.

15.15 – 15.45
Razprava in zaključekPrijavnica

Program

Fotografije  

D E K A N J A
doc. dr. Brigita Skela Savič