08/10/2010

Interaktivna konferenca in nadaljevanje učne delavnice: Opolnomočenje kliničnih mentorjev in študentov zdravstvene nege z znanji in veščinami s področja komunikacije za kakovostno delo v kliničnem okolju - priložnost za izboljšanje kakovosti

Operacija »Opolnomočenje kliničnih mentorjev in študentov zdravstvene nege z znanji in veščinami s področja komunikacije za kakovostno delo v kliničnem okolju – priložnost za izboljšanje kakovosti – Personal excellence in health care«, se delno financira iz Evropskega socialnega sklada.

Operacija se izvaja v okviru Operativnega programa razvoja človeških virov 2007-2013, razvojne prioritete 3: »Razvoj človeških virov in vseživljenjskega učenja«; prednostne usmeritve 3.3 »Kakovost, konkurenčnost in odzivnost visokega šolstva.”Projekt št. OP RCV_VS-10-08V okviru projekta Opolnomočenje kliničnih mentorjev in študentov zdravstvenenege z znanji in veščinami s področja komunikacije za kakovostno delo v kliničnem okolju - priložnost za izboljšanje kakovosti sta potekali interaktivni konferenci v torek, dne 14. 09. 2010, v učni bazi Bolnišnica Golnik - KOPA in na Onkološkem inštitutu v Ljubljani.

V dopoldanskem terminu so potekale nadaljevalne učne delavnice NLP za udeležence, ki so se v mesecu maju udeležili izobraževanja NLP (pogoj za vključitev v učno delavnico je NLP diploma). V popoldanskem terminu (90 minut) je potekala interaktivna konferenca na temo NLP.

V sredo, dne 15. 09. 2010 je potekala interaktivna konferenca na temo NLP na Psihiatrični kliniki Ljubljana. V petek,  dne 17. 09. 2010, je potekala interaktivna konferenca na temo NLP v City Hotelu, Dalmatinova ulica 15, Ljubljana.

Udeležba na učnih delavnicah in interaktivni konferenci je bila za klinične mentorje Visoke šole za zdravstveno nego Jesenice brezplačna.