Št.:10

ARRS: Novi trendi v sodobni zdravstveni negi - razvijanje raziskovanja, izobraževanja in multisektorskega partnerskega sodelovanja

Razpisodajalec : ARRS

Razpis : Sofinanciranje znanstvenih sestankov

Številka / oznaka projekta : 100-09-454232

Trajanje projekta: 2009

Nosilec projekta: VŠZNJ

Odgovorna oseba: doc. dr. Brigita Skela Savič

Kratek opis projekta

2. mednarodna znanstvena konferenca: Novi trendi v sodobni zdravstveni negi - razvijanje raziskovanja, izobraževanja in multisektorskega partnerskega sodelovanja. 

Projektne aktivnosti

2. mednarodna znanstvena konferenca: Novi trendi v sodobni zdravstveni negi - razvijanje raziskovanja, izobraževanja in multisektorskega partnerskega sodelovanja.