Št.:11

MZ: Medgeneracijsko sodelovanje v promociji zdravja

Razpisodajalec : Ministrstvo za zdravje RS

Razpis : Sofinanciranje redne dejavnosti društev, ustanov in zasebnih zavodov ter razvojnih programov nepridobitnih organizacij na področju varovanja in krepitve zdravja v letih 2009/10.

Številka / oznaka projekta : C2711-09Y000522

Trajanje projekta: 2009 - 2010

Nosilec projekta: VŠZNJ

Odgovorna oseba: doc. dr. Brigita Skela Savič

Kratek opis projekta

Projektne aktivnosti

Domači aplikativni projekt: Medgeneracijsko sodelovanje v promociji zdravja

Sodelujoči:

doc. dr. Joca Zurc
doc. dr. Brigita Skela Savič
doc. dr. Cirila Hlastan Ribič
Tanja Torkar
Mateja Bahun