Št.:12

ESS: Sofinanciranje vključevanja gostujočih visokošolskih učiteljev v pedagoški proces v letu 2010

Razpisodajalec : Ministrstvo za visoko šolstvo, znanost in tehnologijo

Razpis : Javni razpis za sofinanciranje vključevanja gostujočih visokošolskih učiteljev v pedagoški proces v letu 2010 v okviru Operativnega programa razvoja človeških virov za obdobje 2007-2013 razvojna prioriteta 3. »Razvoj človeških virov in vseživljenjskega učenja« prednostna usmeritev 3.3 »Kakovost, konkurenčnost in odzivnost visokega šolstva«.

Številka / oznaka projekta : Št. pogodbe: 3211-10-000080, št. projekta: OP RCV_VS-19

Trajanje projekta: 1. 1. 2010 - 30. 6. 2010

Nosilec projekta: VŠZNJ

Odgovorna oseba: doc. dr. Brigita Skela Savič

Kratek opis projekta

Projektne aktivnosti

Gostujoči visokošolski učitelji:

Dr. Alice Kiger, Univerza Aberdeen, 
(od 7.06. do 11.06.2010). 
Dr. Fiona Murphy, Swansea Univerza,
(od 12.04. do 16.04. 2010).
Dr. Angela Kydd, Univerza West of the Scotland,
(od 21. 6. do 24. 6. 2010)