Št.:20

ARRS: Na dokazih podprta zdravstvena obravnava - priložnosti za povezovanje zdravstvenih strok, potreb pacientov in znanj

Razpisodajalec : ARRS

Številka / oznaka projekta : Pogodba št. 100-11-454474

Trajanje projekta: 2011

Nosilec projekta: VŠZNJ

Odgovorna oseba: doc. dr. Brigita Skela Savič

Kratek opis projekta

Projektne aktivnosti

Sofinanciranje znanstvenih sestankov

4. mednarodna znanstvena konferenca: Na dokazih podprta zdravstvena obravnava - priložnosti za povezovanje zdravstvenih strok, potreb pacientov in znanj.