Št.:22

ESS: Sofinanciranje vključevanja gostujočih visokošolskih učiteljev v pedagoški proces v letih 2011-2013

Razpisodajalec : MVZT, ESS

Razpis : Javni razpis za sofinanciranje vključevanja gostujočih visokošolskih učiteljev v pedagoški proces v letih 2011-2013 v okviru Operativnega programa razvoja človeških virov za obdobje 2007-2013, razvojne prioritete 3. »Razvoj človeških virov in vseživljenjskega učenja«, prednostne usmeritve 3.3 »Kakovost, konkurenčnost in odzivnost visokega šolstva«.

Številka / oznaka projekta : Št. pogodbe: 3211-11-000361, št. projekta: OP RCV_VS-11-45

Trajanje projekta: od 1. 10. 2011 do 30. 6. 2012

Nosilec projekta: VŠZNJ

Odgovorna oseba: doc. dr. Brigita Skela Savič

Kratek opis projekta

Projektne aktivnosti

Visoka šola za zdravstveno nego Jesenice je bila uspešna na javnem razpisu »Javni razpis za sofinanciranje vključevanja gostujočih visokošolskih učiteljev v pedagoški proces v letih 2011-2013«, ki se bo izvajal v okviru Operativnega programa razvoja človeških virov za obdobje 2007-2013, razvojne prioritete 3. »Razvoj človeških virov in vseživljenjskega učenja«, prednostne usmeritve 3.3 »Kakovost, konkurenčnost in odzivnost visokega šolstva« (Uradni list RS, št. 45/2011 dne 10. 6. 2011).

V okviru javnega razpisa so na študijskem programu druge stopnje Zdravstvena nega Visoke šole za zdravstveno nego Jesenice v obdobju od 1. 10. 2011 do 30. 6. 2012 gostovale naslednje visokošolske učiteljice:

Visokošolski učitelj Naziv organizacije Predmet Termin
dr. Elizabeth Ann Curtis Trinity College, School of Nursing and Midwifery Na dokazih podprta praksa v zdravstveni negi 9. 11. 2011 - 11. 11. 2011
dr. Elizabeth Ann Curtis Trinity College, School of Nursing and Midwifery Vodenje zaposlenih 13. 3. 2012 - 14. 3. 2012
dr. Joy Merrell Swansea University, School of Health Science, Department of Nursing Primarno zdravstveno varstvo in patronažna zdravstvena nega 31. 5. 2012
dr. Alyson Kettles University of Aberdeen, Centre of Academic Primary Care Na dokazih podprta praksa v zdravstveni negi

5. 6. 2012, 
7. 6. 2012

dr. Iva Holmerová Centre of Expertise in Longevity and Long-term Care Gerontološka zdravstvena nega z gerontologijo 11. 6. 2012
dr. Alice Kiger  University of Aberdeen, Centre of Academic Primary Care Aplikacija sodobnih teorij etike v prakso zdravstvene nege 21. 11. 2011 - 25. 11. 2011
13. 12. 2011 - 16. 12. 2011
dr. Fiona Murphy Swansea University, School of Health Science, Department of Nursing Teorija in praksa zdravstvene nege

12. 3. 2012 - 16. 3. 2012
16. 4. 2012 - 20. 4. 2012

dr. Angela Kydd UWS University of the West Scotland, School of Health Nursing and Midwives Gerontološka zdravstvena nega z gerontologijo 29. 2. 2012 - 
2. 3. 2012
4. 6. 2012 -   
7. 6. 2012