Št.:25

MZ: Alkohol in mladi - ozaveščanje mladih (dijakov) o tveganem pitju alkohola

Razpisodajalec : Ministrstvo za zdravje RS

Razpis : Sofinanciranje Programov varovanja in krepitve zdravja v letih 2011 - 2012

Številka / oznaka projekta : C2711-11-708318

Trajanje projekta: 2011-2012

Nosilec projekta: VŠZNJ

Odgovorna oseba: izr. prof. dr. Brigita Skela Savič

Kratek opis projekta

Projektne aktivnosti

Izvedba učnih delavnic v okviru projekta Mladi in spolnost

 
V okviru projekta Mladi in spolnost, ki ga Visoka šola za zdravstveno nego Jesenice izvaja v sodelovanju z Zavodom za zdravstveno varstvo Kranj, so študenti izvajalci projekta izvedli učne delavnice na osnovni šoli Prežihovega Voranca Jesenice. Učne delavnice so bile izvedene med učenci 9. razredov.
 
Z učnimi delavnicami smo želeli učence pripraviti, da bodo ob telesnih spremembah, ki jih prinaša odraščanje, znali ustrezno reagirati in posredovati informacije o razmnoževanju človeka.  Učne delavnice so temeljile na odprtih pogovorih,primernem odnosu – zaupanje, prijateljstvo, ljubezen, praktičnih prikazih ter ozaveščanju o tveganem spolnem vedenju.
 
Vzporedno z učnimi delavnicami Mladi in spolnost, so potekale tudi učne delavnice o ozaveščanju mladih o tvegani rabi dovoljenih in nedovoljenih drog (alkohol, kajenje in nedovoljene droge).
 
V učne delavnice so študenti vključili teoretična izhodišča in praktične prikaze posamezne tematike. V okviru praktičnega prikaza so vključili zdravstveno vzgojno svetovanje, ki je ena temeljnih nalog medicinskih sester.
 
Zahvaljujemo se vsem študentkam, ki so v okviru prostovoljnega dela izvedle preventivne aktivnosti na področju spolne vzgoje mladih, ohranitve reproduktivnega zdravja ter ozaveščanja učencev o dejavnikih, ki vplivajo na zdrav življenjski slog, s poudarkom na nevarnostih, ki jih povzroča prekomerno uživanje alkohola, kajenje in odvisnost od nedovoljenih drog.

Sodelujoči:
izr. prof. dr. Brigita Skela Savič
doc. dr. Joca Zurc
doc. dr. Irena Grmek Košnik
mag. Marjetka Hovnik Keršmanc
Sanela Pivač
Katra Lesjak

K projektu je VŠZNJ priključila lastno raziskavo: "Spodbujanje zdravega življenjskega sloga pri študentih VŠZNJ".