Št.:30

MIZKŠ, ESS: Sofinanciranje vključevanja gostujočih visokošolskih učiteljev v pedagoški proces v letih 2011-2013

Razpisodajalec : MIZKŠ, ESS

Razpis : Javni razpis za sofinanciranje vključevanja gostujočih visokošolskih učiteljev v pedagoški proces v letih 2011-2013 v okviru Operativnega programa razvoja človeških virov za obdobje 2007-2013, razvojne prioritete 3. »Razvoj človeških virov in vseživljenjskega učenja«, prednostne usmeritve 3.3 »Kakovost, konkurenčnost in odzivnost visokega šolstva«.

Številka / oznaka projekta : Št. pogodbe: 3330-12-501023, Št. projekta: OP RCV_VS-15

Trajanje projekta: od 1. 10. 2012 do 30. 6. 2013

Nosilec projekta: VŠZNJ

Odgovorna oseba: izr. prof. dr. Brigita Skela Savič

Kratek opis projekta

Projektne aktivnosti

Visoka šola za zdravstveno nego Jesenice je bila uspešna na javnem razpisu »Javni razpis za sofinanciranje vključevanja gostujočih visokošolskih učiteljev v pedagoški proces v letih 2011-2013«, ki se bo izvajal v okviru Operativnega programa razvoja človeških virov za obdobje 2007-2013, razvojne prioritete 3. »Razvoj človeških virov in vseživljenjskega učenja«, prednostne usmeritve 3.3 »Kakovost, konkurenčnost in odzivnost visokega šolstva« (Uradni list RS, št. 45/2011 dne 10. 6. 2011).

Gostujoči visokošolski učitelji:
dr. Alice Marian Kiger, University of Aberdeen
dr. Fiona Ann Murphy, Swansea University
dr. Elizabeth Ann Curtis, Trinity College Dublin
dr. Sherill Snelgrove, Swansea University
dr. Alvisa Palese, Università degli studi di Udine