Št.:37

MIZŠ, ESS: "Smernice za izobraževanje v zdravstveni negi za program prve stopnje Zdravstvena Nega (VS) - Delfi raziskava"

Razpisodajalec : MIZŠ, ESS

Razpis : Javni razpis za vzpostavitev sistema zagotavljanja kakovosti na visokošolskih zavodih v Republiki Sloveniji v letih 2012-2015 v okviru Operativnega programa razvoja človeških virov za obdobje 2007-2013, razvojne prioritete 3. »Razvoj človeških virov in vseživljenjskega učenja«, prednostne usmeritve 3.3 »Kakovost, konkurenčnost in odzivnost visokega šolstva«

Številka / oznaka projekta : Št. pogodbe: 3330-13-500296, št. projekta: OP RCV-VS-12-29

Trajanje projekta: od 1. 10. 2012 do 30. 6. 2015

Nosilec projekta: FZAB

Odgovorna oseba: izr. prof. dr. Brigita Skela Savič

Kratek opis projekta

Projektne aktivnosti

 MIZŠ, ESS: "Smernice za izobraževanje v zdravstveni negi za program prve stopnje Zdravstvena Nega (VS) - Delfi raziskava"

Raziskava je potekala v okviru razvojnega projekta "kontinuiran razvoj sistema kakovosti Visoke šole za zdravstveno nego Jesenice (VŠZNJ) za doseganje mednarodne odličnosti visokošolskega izobraževanja na področju zdravstva" 


Projekt z naslovom »Kontinuiran razvoj sistema kakovosti Visoke šole za zdravstveno nego Jesenice (VŠZNJ) za doseganje mednarodne odličnosti visokošolskega izobraževanja na področju zdravstva.« delno financira Evropska unija iz Evropskega socialnega sklada ter Ministrstvo za izobraževanje, znanost in šport. Operacija se izvaja v okviru Operativnega programa razvoja človeških virov za obdobje 2007-2013, razvojne prioritete: 3. Razvoj človeških virov in vseživljenjskega učenja; prednostne usmeritve: 3.3. Kakovost, konkurenčnost in odzivnost visokega šolstva.«