Št.:39

Projekt prenove gospodarskih virov slovenskega zdravstva

Trajanje projekta: 2014 - 2015

Partnerji projekta: Ekonomska fakulteta Univerze v Ljubljani

Odgovorna oseba: izr. prof. dr. Brigita Skela Savič

Kratek opis projekta

Projektne aktivnosti

Fakulteta za zdravstvo Angele Boškin sodeluje v nacionalni raziskavi - Projekt prenove gospodarskih vidikov slovenskega zdravstva 2014. V sklopu projekta se bo obravnavalo sedem raziskovalnih tem / področji na podlagi katerih se bodo oblikovala priporočila / smernice za zdravstveno politiko. 

V projektu sodeluje osem inštitucij, organizacij, ki tako ali drugače sooblikujejo pravila ali delujejo na področju zdravstva in sicer: Ministrstvo za zdravje, Zavod za zdravstveno zavarovanje Slovenije, Zdravniška zbornica Slovenije, Združenje zdravstvenih zavodov Slovenije, Nacionalni inštitut za javno zdravje, Zbornica zdravstvene in babiške nege, Lekarniška zbornica Slovenije, Slovensko zaravovalno združenje, Fakulteta za zdravstvo Angele Boškin in Ekonomska fakulteta Ljubljana, ki je nosilka projekta.


Reference projekta

TAJNIKAR, Maks (avtor, urednik), DOŠENOVIĆ BONČA, Petra, ČOK, Mitja, DOMADENIK, Polona, KORŽE, Branko, SAMBT, Jože, SKELA-SAVIČ, Brigita, TAJNIKAR, Maks (urednik). Prenova gospodarskih vidikov slovenskega zdravstva, (Strokovne monografije Ekonomske fakultete). 1. izd. Ljubljana: Ekonomska fakulteta, 2016. 178 str., tabele, graf. prikazi. ISBN 978-961-240-305-8. [COBISS.SI-ID 283958272]

Sklepi v okviru projekta:
http://efnet.si/wp-content/uploads/Projekt-prenove-gospodarskih-vidikov-slovenskega-zdravstva_sklepi1.pdf 

Povzetek projekta:
http://efnet.si/wp-content/uploads/Povzetek_Projekt-prenove-gospodarskih-vidikov-slovenskega-zdravstva.pdf