Št.:1

MZ: Opredelitev znanj in kompetenc za srednjo upravljavsko raven v bolnišnici

Razpisodajalec : Ministrstvo za zdravje

Trajanje projekta: 2007-2008

Nosilec projekta: VŠZNJ

Partnerji projekta: Medicinska fakulteta, Mednarodni inštitut za razvoj menedžmenta v zdravstvu

Odgovorna oseba: dr. Brigita Skela Savič

Kratek opis projekta

 Opredelitev znanj in kompetenc za srednjo upravljavsko raven v bolnišnici

Projektne aktivnosti

 Opredelitev znanj in kompetenc za srednjo upravljavsko raven v bolnišnici