..." /> ..." />
Št.:42

MGRT: Vzpostavitev preventivnih programom na področju krepitve duševnega zdravja (ANIMA SANA)

Razpisodajalec : MGRT, Norveški finančni mehanizem

Razpis : Javni razpis za sofinanciranje projektov Programa Norveškega finančnega mehanizma 2009-2014 in Programa Finančnega mehanizma EGP 2009-2014. Sklop A – Program Norveškega finančnega mehanizma 2009-2014

Trajanje projekta: marec 2015 - april 2016

Nosilec projekta: Razvojna agencija Zgornje Gorenjske

Partnerji projekta: Pot svetlobe Društvo za razširitev zavesti, Psihiatrična bolnišnica Begunje, Fakulteta za zdravstvo Angele Boškin, Skupnost centrov za socialno delo

Odgovorna oseba: Sanela Pivač, mag. zdr. neg., spec. managementa, pred. Prodekanja za izobraževanje

Kratek opis projekta

Projektne aktivnosti
Javni razpis za sofinanciranje projektov Programa Norveškega finančnega mehanizma 2009-2014 in Programa Finančnega mehanizma EGP 2009-2014. 
Sklop A – Program Norveškega finančnega mehanizma 2009-2014
    
Naziv operacije: »Vzpostavitev preventivnih programom na področju krepitve duševnega zdravja (ANIMA SANA)«
 
V okviru projekta ANIMA SANA - Vzpostavitev preventivnih programom na področju krepitve duševnega zdravja bo na območju zgornje Gorenjske vzpostavljena mreža svetovalnih pisarn, kjer bodo posameznikom, ki potrebujejo individualno pomoč, na voljo brezplačna psihoterapevtska svetovanja. Odgovore, kako bolje poskrbeti za svoje duševno zdravje, bodo posamezniki lahko pridobili osebno, preko vzpostavljene spletne strani ali tedenske radijske kontaktne oddaje. Z analizo trenutnih razmer na področju duševnega zdravja na obravnavanem območju bomo izpostavili ciljne skupine, ki so najbolj podvržene možnostim razvoja duševnih motenj (npr. brezposelni, ostareli,…), ter zanje razvili, oblikovali in prilagodili posebne sklope preventivnih predavanj in delavnic. Oblikovali in vzpostavili bomo tudi programe usposabljanj za različne skupine strokovnih delavcev, ki delajo z ranljivimi ciljnimi skupinami, s čimer bomo zagotovili dvig njihovega znanja in veščin s področja duševnega zdravja. Na ta način želimo poskrbeti za preventivne ukrepe in zgodnje diagnosticiranje potencialnih težav na področju duševnega zdravja.
 
Reševanjem tovrstnih težav v zgodnji fazi bo pripomoglo k manjšemu zatekanju k različnim odvisnostim, k manjšemu številu obolelih, h krajšim čakalnim vrstam in boljšemu duševnemu zdravju družbe na splošno. Čustvene in duševne težave navadno postanejo nevzdržne in nevarne posebej takrat, ko posameznik izgubi tudi materialno varnost. Projekt bo tako omogočil lažjo, širšo in brezplačno dostopnost do posameznih storitev in preventivnih programov na eni strani ter boljšo promocijo pomena dobrega duševnega zdravja za posameznika in družbo kot celoto na drugi. Z oblikovanjem in pripravo promocijskih gradiv (brošure, video-oglasi, spletne strani, radijske oddaje) bomo skrbeli za promocijo dobrega duševnega zdravja ter ljudem omogočili odprtost, hitro reševanje morebitnih težav in vključevanje v preventivne programe. V okviru projekta bomo zagotovili povezovanje in sodelovanje različnih institucij, ki prihajajo v stik z ranljivimi skupinami (psihiatrija, centri za socialno delo, zdravstveni delavci, zavodi za zaposlovanje,…) ter na ta način poskrbeli za kar najbolj celovit pristop k iskanju rešitev.
 
 
Nosilec projekta je Razvojna agencija Zgornje Gorenjske.
 
Partnerji:
Pot svetlobe Društvo za razširitev zavesti
Psihiatrična bolnišnica Begunje
Fakulteta za zdravstvo Angele Boškin
Skupnost centrov za socialno delo


Brošura: 


Dodatne informacije: ANIMA SANA 

 Reference projekta

 OBJAVA V DNEVNIKU