Št.:43

MGRT: Celostni inovativni model za zagotavljanje zdravega življenjskega sloga, s poudarkom na prehranjevanju, gibanju, preprečevanju in obravnavi debelosti pri otrocih, mladostnikih ter odraslih in zmanjševanju neenakosti v zdravju (Uživajmo v zdravju)

Več o projektu

Razpisodajalec : MGRT, Norveški finančni mehanizem

Razpis : Javni razpis za sofinanciranje projektov Programa Norveškega finančnega mehanizma 2009-2014 in Programa Finančnega mehanizma EGP 2009-2014. Sklop A – Program Norveškega finančnega mehanizma 2009-2014

Trajanje projekta: 1. 3. 2015 do 31. 12. 2016

Nosilec projekta: Zavod RS za šolstvo

Partnerji projekta: Nacionalni inštitut za javno zdravje, Univerza v Ljubljani: Fakulteta za šport, Institut Jožef Stefan, Univerza v Ljubljani: Pedagoška fakulteta, Fakulteta za zdravstvo Angele Boškin, Univerza v Mariboru: Fakulteta za zdravstvene vede

Odgovorna oseba: Sedina Kalender Smajlović

Kratek opis projekta

Projektne aktivnosti

 »Celostni inovativni model za zagotavljanje zdravega življenjskega sloga, s poudarkom na prehranjevanju, gibanju, preprečevanju in obravnavi debelosti pri otrocih, mladostnikih ter odraslih in zmanjševanju neenakosti v zdravju (Uživajmo v zdravju)«

 
 
 
 


Več o projektu