Št.:41

ZT: Otroci se učijo pomagati

Razpisodajalec : Zavarovalnica Triglav

Razpis : 3. razpis za dodelitev sponzorskih in donatorskih sredstev v letu 2014 v programu družbene odgovornosti Zavarovalnice Triglav d.d.

Trajanje projekta: od 1. 2. 2015 do 30. 6. 2016

Nosilec projekta: Gorska reševalna služba Slovenije

Odgovorna oseba: Sedina Kalender Smajlović, mag. zdr. neg., pred.

Kratek opis projekta

Projektne aktivnosti

Fakulteta za zdravstvo Jesenice v študijskih letih 2014/2015 in 2015/2016 ponovno sodeluje v razvojnem projektu »Otroci se učijo pomagati«, ki so ga zasnovali v nemški službi Helikopterske nujne medicinske pomoči (HNMP) – DRF. V sklopu projekta, ki ga vodi Gorska reševalna služba Slovenije (GRS) in finančno podpira Zavarovalnica Triglav (ZT), se otroci učijo, kako preprečiti nesreče in kako je treba ukrepati v primeru nesreč ter izrednih dogodkov, če se le-ti zgodijo. Projekt je namenjen otrokom v vrtcih ter otrokom v 1. in 2. razredu osnovnih šol. V izvedbo projekta vključujejo absolventi in študenti 3. letnika rednega študija ter visokošolski učitelji, ki študente (moderatorje) naučijo znanja iz osnov prve pomoči v sklopu delavnic. V projekt bo vključenih cca 20 osnovnih šol in vrtcev po Sloveniji. V mesecu aprilu 2015 so že bile izvedene prve delavnice na osnovni šoli Prežihov Voranc Jesenice. 

 
Več lahko preberete na spletni strani http://otroci.ovcka.eu/.
Mnenja študentk o izvedeni delavnici in fotografije si lahko ogledate tukaj.
Objavo v Gorenjskem glasu si lahko preberete tukaj.
objavo na spletni strani GRS si lahko preberete na slednji spletni povezavi: Otroci se učijo pomagati - zaključek 2. faze projekta 


Reference projekta

PDF Projekt otroci se učijo pomagati