Št.:4

ARRS: Modeli učinkovitega managementa visokošolskih zavodov

Razpisodajalec : ARRS

Razpis : CRP V5

Številka / oznaka projekta : CRP V5-0444

Nosilec projekta: Fakulteta za management, UP izr. prof. dr. Nada Trunk Širca

Odgovorna oseba: doc. dr. Brigita Skela Savič

Kratek opis projekta

 »Modeli učinkovitega managementa visokošolskih zavodov (MUMVis)«

Projektne aktivnosti

VŠZNJ je bila v raziskovalnem projektu zadolžena za področje vodenja visokošolskega zavoda. Izsledki celotnega projekta so bili v programe vključeni posredno, preko izboljšav v vodenju in upravljanju visokošolskega zavoda. Le sodoben menedžment visokošolskega zavoda lahko zagotavlja ustrezne pogoje za kakovostno pedagoško delo, raziskovalno in razvojno odličnost ter mednarodno vpetost zavoda. Sodelovanje VŠZNJ v projektu je pripomoglo k nenehnemu izboljševanju dela visokošolskega zavoda. Reference projekta

SKELA-SAVIČ, Brigita. Vodenje visokošolskega zavoda. V: TRUNK ŠIRCA, Nada (ur.). Model učinkovitega managementa visokošolskega zavoda, (Znanstvene monografije Fakultete za management). Koper: Fakulteta za management, 2010, str. 117-128, tabele. http://www.fm-kp.si/zalozba/ISBN/978-961-266-080-2/117-128.pdf. [COBISS.SI-ID 3923927

TRUNK ŠIRCA, Nada, LESJAK, Dušan, MULEJ, Lucija, SKELA-SAVIČ, Brigita, TIČAR, Bojan, VODOPIVEC, Milan, KOŠMRLJ, Katarina, RODMAN, Karmen, BARLE LAKOTA, Andreja, BAŽON, Ksenija, BRAČEK, Alenka, FERJANČIČ, Staša, OCVIRK, Aleksandra, FLORJANČIČ, Viktorija, BALDE, Alen, KOREN, Andrej, NAHTIGAL, Matjaž. Modeli učinkovitega managementa visokošolskih zavodov, Zaključno poročilo o rezultatih opravljenega raziskovalnega dela na projektu v okviru CRP "Konkurenčnost Slovenije 2006-2013" : projekt V5-0444. Koper: Fakulteta za management, maj 2010. 224 str., tabele. [COBISS.SI-ID 3534807]