Št.:7

ARRS: Celostna obravnava alergijskih bolezni in astme v Sloveniji 2009-2018

Razpisodajalec : ARRS

Razpis : P3-0360, program za obdobje 2009-2017

Trajanje projekta: 2009 - 2018

Nosilec projekta: Klinika Golnik

Partnerji projekta: VŠZNJ

Odgovorna oseba: izr. prof. dr. Brigita Skela Savič , dr. Saša Kadivec

Kratek opis projekta

Projektne aktivnosti

VŠZNJ je bila v raziskovalnem programu vključena v področje izvedbe raziskave pri predmetu na prvi stopnji Javno zdravje 1 in Javno zdravje 2, kjer študenti v okviru kliničnih vaj in seminarjev zbirajo podatke o alergijskih bolezni pri določeni populaciji. Podatki se delno uporabljajo pri izdelavi seminarjev. Drugi del vključitve VŠZNJ je vezan na študij druge stopnje, kjer študenti v okviru magistrskega dela pripravijo zdravstveno vzgojne ukrepe za populacijo pri obveznem predmetu Edukacijski in mentorski procesi in izbirnih predmetih Promocija zdravja in Kontinuirana in integrirana obravnava kroničnih bolezni. Raziskovalni projekt se tudi dobro poveže s predmetom Kontinuirana in integrirana obravnava kroničnih bolezni. Vsebine tega projekta bodo ena izmed izhodišč za oblikovanje specializacij za kronične bolezni, kjer imajo alergijske bolezni in astma pomembno mesto in izhodišča za oblikovanje predmetnika novega magistrskega programa Promocija zdravja. Projekt še teče, zato o dokončnih zaključkih še ne moremo govoriti.

FZAB sodeluje v tej raziskavi pri deskriptivnem delu  in retrospektivnem delu raziskave za preprečevanje in zgodnje odkrivanje alergijskih bolezni in astme ter vpliv teh bolezni na sposobnost zaposlenih v družbi.