Št.:2

MVZT: Izvajanje študijskih programov na področju zdravstvene nege

Razpisodajalec : Ministrstvo za visoko šolstvo, znanost in tehnologijo

Razpis : Javni razpis za dodelitev sredstv za razvojne naloge v visokem šolstvu v letu 2007

Številka / oznaka projekta : 3211-07-00398

Trajanje projekta: 2007

Nosilec projekta: VŠZNJ

Odgovorna oseba: dr. Brigita Skela Savič

Kratek opis projekta

 Izvajanje študijskih programov na področju zdravstvene nege

Cilji

Izvajanje rednega študija po študijskih programih na področju zdravstvene nege in oskrbe - študijski program prve stopnje Zdravstvena nega

Projektne aktivnosti

 Izvajanje študijskih programov na področju zdravstvene nege