Št.:17

Works in Progress: Developing Proposals for the Master project/thesis/capstone in Nursing and the Allied Professions that contributes to the development of new Nursing and Allied Professional Knowledge in Europe

Razpisodajalec : EU

Razpis : Works in Progress - Lifelong Learning Programme

Številka / oznaka projekta : 2011-1-NO1-ERA10-03310, IP 2012-1-NO1-ERA10-04941-Works in Progress, IP 2013-1-NO1-ERA10-063661-Works in Progress

Trajanje projekta: 2010 - 2014

Partnerji projekta: Faculty of Nursing Oslo, Oslo University College, Norway; Instituto Politécnico de Leiria, Portugal;Trinity College Dublin; Visoka šola za zdravstveno nego Jesenice

Odgovorna oseba: izr. prof. dr. Brigita Skela Savič

Kratek opis projekta

Projektne aktivnosti

Pet študentk magistrskega študija zdravstvene nege VŠZNJ se je skupaj z visokošolskima učiteljicama aktivno udeležilo mednarodnega seminarja »An International Seminar form Master students in Nursing, Midwifery and Health Science Programmes«, ki je potekal od 1. 11. do 3. 11. 2010 na Trinity College Dublin, School of Nursing and Midwifrery na Irskem. Študentje štirih držav so pred mentorji in študenti predstavili svoje raziskovalne projekte. Predstavitev je spremljala razprava o posameznem projektu, visokošolski učitelji so podajali predloge izboljšav in usmeritve za nadaljnje delo.  Študentke VŠZNJ so zelo uspešno zagovarjale lastne raziskovalne projekte in pokazale visok nivo znanja iz raziskovalnih metod. Povezani visokošolski zavodi, ki pripravljajo mednarodni seminar so: 

• Trinity College Dublin, Ireland,
• Hogskolen I Oslo, Norway,
• Instituto Politécnico de Leiria, Portugal,
• Visoka šola za zdravstveno nego Jesenice, Slovenia.

Fotografije udeležencev mednarodnega seminarja Works in Progress, ki je potekal 10. in 11. 11. 2011 na Visoki šoli za zdravstveno nego Jesenice.