Št.:26

EU: Prevention of sexualized violence in Sports - Impulses for an open, secure and sound sporting environment in Europe

Številka / oznaka projekta : EAC-2011-0458

Trajanje projekta: 2012 - 2013

Partnerji projekta: Grčija, Norveška, Velika Britanija, Češka, Španija, Ciper, Danska, Belgija, Slovenija

Odgovorna oseba: doc. dr. Joca Zurc

Kratek opis projekta

Projektne aktivnosti

Prevention of sexualized violence in Sports - Impulses for an open, secure and sound sporting environment in Europe

Official Partners:
 
- German Olympic Sports Confederation (DOSB)
- Institute for Social Work and Social Education, Frankfurt
- The Youth organisation of the European Non-Governmental Sports Organisation (ENGSO Youth)
- European University Sports Association (EUSA)
- The Association of International Sport for All (TAFISA)
- Eurochild
- European Confederation of Modern Pentathlon
- European Basketball Federation (FIBA Europe)
- Federation Internationale Catholique Education Physique et sportive (FICEP)
- European Women and Sports (EWS)
- Child Protection in Sports Unit (CPSU/ NSPCC)
- European Paralympic Committee (EPC)
 
Supporting Organizations: 
 
- European Olympic Committee (EOC)
- United Nations Children Fund, Child Protection Unit (UNICEF Child Protection)
- Enlarged Partial Agreement in Sports (EPAS)
 
Experts: 
 
- Stiliani Chroni, Grčija
- prof. Kari Fasting, Norveška
- dr. Michael James Hartill, Velika Britanija
- dr. Nadezda Knorre, Češka
- Montserrat Martin Harcajo, Španija
- Maria Papaefstathiou, Ciper
- dr. Daniel Rhind, Velika Britanija
- Jan Toeftgaard StØckel, Danska
- Tine Vertommen, Belgija
- doc. dr. Joca Zurc, Slovenija