Št.:28

Becoming a nurse: A multi-method study on expenditures by families and students

Razpisodajalec : Lastno financiranje in periodično financiranje v okviru razvojnega projekta, ESS

Številka / oznaka projekta : Št. Pogodbe: 3211-10-000062, št. projekta OP RCV_VS-10-09

Trajanje projekta: 2012 - 2013

Nosilec projekta: VŠZNJ

Odgovorna oseba: dr. Alvisa Palese, izr. prof. dr. Brigita Skela Savič

Kratek opis projekta

Projektne aktivnosti

V okviru projekta 5. šola za klinične mentorje: Kakovostno delo kliničnih mentorjev: vidiki didaktike in mednarodne primerljivosti pristopov ter izvedbe kliničnega usposabljanja.« (pogodba št. 3330-12-500032; projekt št. OP RCV_VS-12-63) je bila izvedena raziskava »Becoming a nurse: A multi-method study on expenditures by families and students«, 2012-2013. Rezultati projekta so pomembni za širši pogled na stroške študija zdravstvene nege po štirih državah. Rezultati projekta bodo uporabljeni na strateški ravni odločanja o pomenu kakovostnega študija zdravstvene nege v Sloveniji. 

Bilateralni aplikativno raziskovalni projekt med VŠZNJ (FZJ) in Univerzo Udine. Reference projekta

 PALESE, Alivisa, JAROSOVA, Darja, NOTARA, Venetia, VAGKA, Elissabet, ANDRASCIKOVA, Stefania, RYBAROVA, Lubica, KALENDER SMAJLOVIĆ, Sedina, ZURC, Joca, SKELA-SAVIČ, Brigita. Students and families expenditure for attending nursing education program on 2011: comparison among five South-European countries : mednarodna raziskava. Udine: [Univerza]; Jesenice: Visoka šola za zdravstveno nego, 2012. 42 str. [COBISS.SI-ID 71542017]

 
Rezultati projekta so mednarodno objavljeni: 
PALESE, Alvisa, BORTOLUZZI, Guido, ACHIL, Illarj, JAROSOVA, Darja, NOTARA, Venetia, VAGKA, Elissabet, ANDRASCIKOVA, Stefania, RYBAROVA, Lubica, SKELA-SAVIČ, Brigita. Students' and families' expenditures to attend a nursing programme in 2011-2012: a comparison of five southern European countries. J. adv. nurs. (Online), 2013, vol. , iss. , str. http://onlinelibrary.wiley.com/doi/10.1111/jan.12192/full, doi: 10.1111/jan.12192. [COBISS.SI-ID 74805249]