Št.:33

The risk of academic failure among European nursing students: a retrospective study

Razpisodajalec : raziskava financirana v okviru večjega razvojnega projekta, ESS

Številka / oznaka projekta : Št. pogodbe: 3330-13-500296, št. projekta: OP RCV-VS-12-29

Trajanje projekta: 2012 - 2015

Nosilec projekta: FZJ

Odgovorna oseba: izr. prof. dr. Brigita Skela Savič

Kratek opis projekta

Projektne aktivnosti

VŠZNJ je postala članica mednarodne skupine raziskave »The risk of academic failure among European nursing students: a retrospective study«. Cilj raziskave je raziskati dejavnike študijske neuspešnosti študentov visokošolskega študija zdravstvene nege. Spremenljivke raziskave predstavljajo model individualnih in organizacijskih dejavnikov ter njihovo kombinacijo. Izvedena bo multicentrična retrospektivna raziskava za obdobje od študijskega leta 2008/2009 naprej. Raziskava je v fazi metodološke postavitve vzorca in prevajanja instrumenta.

 
Sodelujoči v raziskavi:
- Technological Educational Institute of Athens, Grčija; 
- Visoka šola za zdravstveno nego Jesenice, Slovenija; 
- University of Ostrava, Faculty of Medicine, Češka Republika; 
- Masaryk University, Faculty of Medicine, Češka Republika; 
- University of Prešov, Faculty of Health Care, Slovaška Republika; 
- Medical University of Lublin, Republika Poljska;  
- Udine University, Department of medical and biological Science, Italija; 
- L’Aquila University, Department of Health, Life and Environmental Sciences, Italija; 
- Escola Superior de Enfemagem de Lisboa Pólo Calouste Gulbenkian, Portugalska.  
 
Sodelujoči iz FZJ:
izr. prof. dr. Brigita Skela Savič,
doc. dr. Joca Zurc,
mag. Branko Bregar, viš. pred.