Št.:34

LLP: ISTEW - Improvement Science Training for European Healthcare Workers

Razpisodajalec : LLP, ERASMUS

Številka / oznaka projekta : 539194-LLP-1-2013-UK-ERASMUS-EQR

Trajanje projekta: 2013-2015

Nosilec projekta: University of the West of Scotland, UK

Partnerji projekta: Coventry University, UK; College of Nursing Jesenice, Slovenia; University of Economics and Innovation, Lublin, Poland; University of Medicine and Pharmacy “Gr. T. Popa”, Romania; University of Alicante, Spain; Sapienza University of Rome, Italy

Odgovorna oseba: izr. prof. dr. Brigita Skela Savič

Kratek opis projekta

Cilji

Cilj projekta: ISTEW združuje 7 partnerjev iz šestih držav. Cilj projekta je oblikovanje skupnih akademskih in praktičnih programov, s katerimi bodo lahko v evropskih univerzah dosegli izboljševanje varnosti in kakovosti zdravstvene obravnave pacientov. Cilj projekta je tudi spodbujati večje sodelovanje na evropski ravni med institucijami, ki izobražujejo bodoče zdravstvene strokovnjake, zdravstvenimi delavci  in ključnimi političnimi osebami. Izobraževalno gradivo razvito v okviru projekta bo na voljo izobraževalnim institucijam s področja zdravstvenih ved po vsej Evropi, kar povečuje možnosti za mobilnost.

 
Specifični cilji:
 
na podlagi sistematičnega pregleda praks v partnerskih državah pripraviti definicijo HIS (izboljševanje prakse na področju zdravstvenih ved);
določiti kompetence in zahteve za HIS, vključno z vzpostavitvijo dogovora med partnerskimi državami na akademski ravni;
pregled razpoložljivih izobraževanj / usposabljanj v partnerskih državah;
razviti gradiva v različnih evropskih jezikih za posamezne module, primerne za izvedbo na dodiplomski in podiplomski ravni.

Projektne aktivnosti

                                                                                           

 

                                   

 
Ozadje projekta: Sodobno zdravstvo se zaradi demografskih sprememb in težkih gospodarskih obetov sooča s pomembnimi izzivi. Eden od možnih odgovorov na te izzive je izboljševanje prakse zdravstvenih ved (healthcare improvement science - HIS). Zaposleni na področju zdravstvenih ved so visoko usposobljeni strokovnjaki, a kljub temu zdravstveni sistem ni uspešen, storitve pa ne dosegajo standardov kot bi jih želeli. Visoka usposobljenost osebja ne zadošča več in ne bo rešila težav, ki se kažejo v kakovosti sedanje zdravstvene oskrbe. ISTEW bo študente seznanil s koncepti, orodji in tehnikami HIS in jim omogočil, da bodo te nove veščine uporabili v praksi. To bo pripeljalo do boljše zdravstvene oskrbe pacientov, do boljše zmogljivosti sistema in do boljšega strokovnega razvoja.

Sodelujoči iz Fakultete za zdravstvo Jesenice:
izr. prof. dr. Brigita Skela Savič
doc. dr. Joca Zurc
doc. dr. Simona Hvalič Touzery


Reference projekta

1. Članek objavljen v  Nurse Education Today:

MacRae, R., Rooney, K.D., Taylor, A., Ritters, K., Sansoni, J., Crespo, M.L., Skela-Savič, B. & O'Donell, B., 2016. Making it easy to do the right thing in healthcare: Advancing improvement science education through accredited pan European higher education modules. Nurse education today, In Press, Accepted Manuscript, doi:10.1016/j.nedt.2016.03.023

Background
Numerous international policy drivers espouse the need to improve healthcare. The application of Improvement Science has the potential to restore the balance of healthcare and transform it to a more person-centred and quality improvement focussed... VEČ