Št.:49

ESS: Priprava podlag za izvedbo pilotnih projektov, ki bodo podpirali prehod v izvajanje sistemskega zakona o dolgotrajni oskrbi

Trajanje projekta: 2016

Nosilec projekta: Inštitut RS za socialno varstvo

Partnerji projekta: Fakulteta za socialno delo, Fakulteta za zdravstvo Jesenice

Odgovorna oseba: izr. prof. dr. Brigita Skela Savič, doc. dr. Simona Hvalič Touzery

Kratek opis projekta

Cilji

Uspešno pilotno testiranje sistema dolgotrajne oskrbe, ki je predvideno v začetku leta 2017, temelji na številnih nujnih in predhodno izvedenih aktivnostih. Partnerji projekta 'Priprava podlag za izvedbo pilotnih projektov, ki bodo podpirali prehod v izvajanje sistemskega zakona o dolgotrajni oskrbi', se bodo osredotočali na:
- orodje za ocenjevanje potreb in načrtovanja storitev;
- module izobraževanj za načrtovalce, koordinatorje in izvajalce;
- orodja za spremljanje potreb in razvoja storitev ter
- izhodišča za oblikovanje IT podpore posameznim fazam postopka.

Projektne aktivnosti

Strokovnjaki Fakutlete za zdravstvo Angele Boškin sodelujejo v projektu 'Priprava podlag za izvedbo pilotnih projektov, ki bodo podpirali prehod v izvajanje sistemskega zakona o dolgotrajni oskrbi'.