Št.:52

JA on Frailty Prevention - ADVANTAGE

Več o projektu

Razpisodajalec : EK, Chafea

Trajanje projekta: 2017-2019

Partnerji projekta: NIJZ, FZAB

Odgovorna oseba: izr. prof. dr. Brigita Skela Savič

Kratek opis projekta

Projektne aktivnosti

Projekt skupnega ukrepanja o preprečevanju krhkosti (JA-ADVANTAGE) je namenjen obširnemu in celostnemu pristopu k promociji zdravega in neodvisnega življenja v zreli starosti prebivalcev Evropske skupnosti. Projekt bo s spodbujanjem pristopa k preprečevanju starostne krhkosti v javnozdravstvenem programu prispeval k skupnemu evropskemu ukrepanju preprečevanja starostne krhkosti in oslabljenosti.  JA-ADVANTAGE predstavlja priložnost za sodelovanje in napredek k skupnim odločitvam na tem področju.

FZAB bo na projektu skupnega ukrepanja o preprečevanju krhkosti (JA-ADVANTAGE) sodelovala pri delovnem paketu 6, ki obravnava upravljanje krhkosti pri posamezniku.

KRHKOST
V EU sta starostna krhkost in oslabljenost pogost in obenem naraščajoč multidimenzionalni zdravstveni in socialni izziv, povezan s fizičnim, kognitivnim in funkcionalnim upadanjem starajoče se populacije. 

Prevalenca starostne krhkosti in oslabljenosti približno 10 % pri starosti nad 60 let in 25 % pri starosti 80 let in več. 
Starostna krhkost in oslabljenost sta tudi glavna faktorja vpliva povečanja stroškov zdravljenja pri starejših.
Ker se lahko proces, ki vodi do starostne krhkosti in oslabljenosti upočasni ali celo popolnoma zavre, je primeren za zgodnje intervencije.
 


Reference projekta

Zbornik povzetkov - Obvladovanje krhkosti danes za jutri (Managing Frailty Today for Tomorrow)Več o projektu