Št.:53

Raziskava: The intersect of culture in the understanding and development of person-centred dementia care amongst adult nursing and paramedic science students

Več o projektu

Trajanje projekta: 2017-2018

Nosilec projekta: Oxford Institute of Nursing and Allied Health Research, Oxford Brookes University

Partnerji projekta: Faculty of Education and Health ; University of Greenwich; School of Health and Human Sciences, University of Essex; FZAB

Odgovorna oseba: izr. prof. dr. Brigita Skela Savič, Sedina Kalender Smajlović, mag. zdr. neg., pred.

Kratek opis projekta

Cilji

Namen raziskave je razumeti povezanost med kulturo in demenco, ki je pomembna za študente zdravstvenih ved. Študentje bodo informirani o kulturni senzibilnosti, primerni dodiplomski izobrazbi in pozitivni socializaciji, kar bodo integrirali v opravljanje dela, ko bodo v stiku z demenco. 

 

Projektne aktivnosti

Študija predlaga mešane metode raziskovanja vplivov odraslih medicinska sestra in bolničarjev na kulturo študentov zdravstvenih neg na: razumevanje demence, opravljanje individualne nege in na namen za delo in skrb za ljudi z demenco in starejših odraslih. Znanja, pridobljena iz tega raziskovanja bodo omogočila razumevanje povezave kulture in demence bodočih delavcev v zdravstveni negi.Več o projektu