Št.:3

MVZT: Izboljšava sestave visokošolskih učiteljev

Razpisodajalec : Ministrstvo za visoko šolstvo, znanost in tehnologijo

Razpis : javni razpis za dodelitev sredstev za razvojne naloge v visokem šolstvu v letu 2008

Številka / oznaka projekta : 3211-08-000308

Trajanje projekta: 2008

Nosilec projekta: VŠZNJ

Odgovorna oseba: doc. dr. Brigita Skela Savič

Kratek opis projekta

 Izboljšava sestave visokošolskih učiteljev

Projektne aktivnosti

 Izboljšava sestave visokošolskih učiteljev