Št.:57

E+Promoting the Innovation Capacity of Higher Education in Nursing during Health Services´ Transition (ProInCa)

Več o projektu

Razpisodajalec : ERASMUS +

Številka / oznaka projekta : 585811-EPP-1-2017-1-FI-EPPKA2-CBHE-SP

Trajanje projekta: 2017-2020

Nosilec projekta: JYVASKYLAN AMMATTIKORKEAKOULU, Finska

Partnerji projekta: FZAB, AO MEDITSINSKIY UNIVERSITET ASTANA, KARAGANDA STATE MEDICAL UNIVERSITY, LAHDEN AMMATTIKORKEAKOULU OY, NAZARBAYEV UNIVERSITY, SEMEY STATE MEDICAL UNIVERSITY, HANZEHOGESCHOOL GRONINGEN STICHTING, Marat Ospanov West-Kazakhstan State Medical University, Ministry of Education and Science of Republic of Kazakhstan, Republican state enterprise on the right of economic conductin, JSC "Railway hospitals of disaster medicine", Republican Public Association "Specialists of Nursing "Paryz", Polyclinic number one, Polyclinic number one, Ekibastuz Medical College, Temirtau Medical College, Hoitotyön Tutkimussäätiö, UMCG

Odgovorna oseba: red. prof. dr. Brigita Skela Savič

Kratek opis projekta

FZAB je postala partnerica v triletnem mednarodnem projektu z naslovom »E+Promoting the Innovation Capacity of Higher Education in Nursing during Health Services´ Transition (ProInCa)« Konzorcij ProInCa vključuje štiri evropske (iz Finske, Nizozemske in Slovenije) in pet kazakstanskih visokošolskih institucij ter 13 pridruženih partnerjev, ki so pomembni deležniki. Nosilka projekta JAMK University of Applied Sciences, School of Health and Social Studies, Finska. Cilj projekta je opolnomočiti medicinske univerze v Kazakstanu z znanji in dolgoročnimi mehanizmi za modernizacijo zdravstvene nege. Projekt bo pomagal pri reformi sistema zdravstvene nege in razvoju menedžmentater izobraževalnega sistema na področju zdravstvene nege v Kazakhstanu. Razvoj na dokazih podprte zdravstvene nege bo pripomogel k boljši kakovosti zdravstvene oskrbe pacientov ter k njihovi varnosti. 

Več o projektu (v angleščini):
ProInCa consortium consists of European(4) and Kazakhstan(5) HEIs, and associated partners(13) representing variety of different stakeholders. The project is led by JAMK(FI), and supported by the Kazakhstan(KZ) Ministry of Education and Ministry of Health. ProInCa strives for solving the defined problems in KZ nursing HEI and nursing practice: lack of collaboration and knowledge sharing between the HEI’s, health service sector and international nursing research community; lack of capacity of HEI’s teaching staff teaching for evidence based nursing, nursing research and nursing management; absence of nursing research; undeveloped leadership in nursing. 

 


 

 

Cilji

Cilji (v angleščini):

The wider objective of the project is to develop the sustainable innovation capacity of KZ Medical Universities for the modernization of nursing. Significant results and long-term benefits are expected within the 3-year project: 

• Sustainable mechanisms for collaboration and knowledge sharing between national and international academic nursing community and society
• Increased relevance of HEI nursing education for the labor market through the implementation of EBN
• Strengthened role of Medical Universities in building evidence based nursing research activities in health services
• Improved capacity and relevance for the labor market on nursing leadership and management in health care transition
• New sustainable system of nursing leadership and management in health care with collaboration of HEI's and Health care facilities

Four development work packages generate several outcomes, which provide sustainable results as  collaborative structures and persistent bodies to the HEIs and health care facilities (e.g. Center of Nursing Excellence, Nurse Leaders´ National Network); national capacity building materials for HEIs and HCF (e.g. nursing research, evidence based nursing, leadership), and reports with policy recommendations (e.g. nursing research infrastructure, nursing management system).

Projektne aktivnosti

Triletni (2017-2020) projekt ProInca je bil namenjen opolnomočenju medicinskih univerz v Kazahstanu z znanji in dolgoročnimi mehanizmi za modernizacijo zdravstvene nege. Rezultati sodelovanja finskih, nizozemskih, slovenskih in kazahstanskih partnerjev  naslavljajo reformo sistema zdravstvene nege in razvoj menedžmenta ter izobraževalnega sistema na področju zdravstvene nege v Kazahstanu. Pomemben aspekt sodelovanja sta bila tudi razvoj in implementacija na dokazih podprte zdravstvene nege v Kazahstanu, kar dviga raven kakovosti zdravstvene oskrbe pacientov ter njihovo varnost.

Eden od pomembnih dosežkov za dolgoročno vzdržnost je bila ustanovitev Centra odličnosti v zdravstveni negi (CNE) (dostopno na: https://nursekz.com/), ki je bil razvit z delom projektnih in pridruženih partnerjev ProInCa. Fakulteta za zdravstvo Angele Boškin je bila ena od partneric v tem projektu, osredotočena predvsem na z dokazi podprto zdravstveno nego. Več informacij o tem najdete na spletni strani projekta ProInCa: http://proinca-nursing.kz.

Center odličnosti v zdravstveni negi je mrežna organizacija za sodelovanje in izmenjavo znanja v zdravstveni negi za potrebe raziskovanja in izobraževanja, ter za izboljšanje na dokazih temelječe zdravstvene nege v Kazahstanu. E-platforma CNE podpira in olajšuje izmenjavo znanja, raziskave, inovacije in izobraževanje. Kazahstanski center odličnosti v zdravstveni negi prispeva k izboljšanju zdravstvene nege s podpiranjem sposobnosti medicinskih sester za izboljšanje kakovosti  prakse zdravstvene oskrbe in s tem zdravja prebivalstva. CNE uvaja teorijo v prakso in krepi razvoj znanosti v zdravstveni negi. CNE služi kot skupna spletna platforma za povezovanje prakse zdravstvene nege, izobraževanja v zdravstveni negi in raziskavanja v zdravstveni negi. 

 

 

 Reference projekta

KASSYM, Laura, AKHMETOVA, Almira, ZHETMECOVA, Zhuldyz, BAHUN, Mateja. Effectiveness of evidence-based nursing educational materials for Kazakhstan undergraduate nursing students. V: PESJAK, Katja (ur.), MLAKAR, Saša (ur.). 13. mednarodna znanstvena konferenca, 24. september 2020, ZOOM = 13th International Scientific Conference, 24th September 2020, ZOOM : odgovornosti zdravstvene politike in zdravstvenega managementa za zadržanje in razvoj kadrov v zdravstveni negi in drugih zdravstvenih strokah - 2020, mednarodno leto medicinskih sester in babic = responsibilities of health policy-makers and managers for the retention and development of nurses and other healthcare professionals - 2020: International year of the nurse and the midwife : zbornik predavanj z recenzijo = proceedings of lectures with peer review. Jesenice: Fakulteta za zdravstvo Angele Boškin: Angela Boškin Faculty of Health Care, 2020. Str. 179-184. ISBN 978-961-6888-47-9. https://www.fzab.si/uploads/file/2020_FZAB_%2013_MZK_zbornik_proceedings.pdf. [COBISS.SI-ID 31164419]

BAHUN, Mateja, KALENDER SMAJLOVIĆ, Sedina, PESJAK, Katja, AKHMETOVA, Almira, ZHETMECOVA, Zhuldyz, KASSYM, Laura. Gap analysis - identification of gaps in evidence based nursing education in Kazakhstan : WP2.2 Efficiency and quality by evidence based nursing : ProInCa Promoting the innovation capacity of higher education in nursing during health services' transition. [Jesenice]: [Angela Boškin Faculty od Health Care], 2019. [43 str.], tabele, slike. [COBISS.SI-ID 1024296750]

BAHUN, Mateja. Guidelines for diabetes management European best practice : predavanje na "Evidence based nursing-recognized best practices implementation", 22. april 2020 na Nazarbayev University School of Medicine, Nur-Sultan city, Kazahstan. [COBISS.SI-ID 21434883]

BAHUN, Mateja, ZHETMECOVA, Zhuldyz. Recommendations for KZ universities in EBN implementation : predavanje na "Evidence based nursing-recognized best practices implementation", 23. april 2020 na Nazarbayev University School of Medicine, Nur-Sultan city, Kazahstan. [COBISS.SI-ID 21438723]

AKHMETOVA, Almira, KASSYM, Laura, ZHETMECOVA, Zhuldyz, BAHUN, Mateja, KALENDER SMAJLOVIĆ, Sedina. Gap analysis in the implementation of evidence-based practice in the nursing educational programs : poster predstavitev na "Development of nursing in Kazakhstan through strengthening institutional collaboration", 24. maj 2019 na Nazarbayev University School of Medicine, Nur-Sultan city, Kazahstan. [COBISS.SI-ID 1024297518

BAHUN, Mateja, ZHETMECOVA, Zhuldyz. International best practices and recommendations for the enhancement of evidence-based nursing practice : predavanje na "Development of nursing in Kazakhstan through strengthening institutional collaboration", 23. maj 2019 na Nazarbayev University School of Medicine, Nur-Sultan city, Kazahstan. [COBISS.SI-ID 1024297262]

ZHETMECOVA, Zhuldyz, KASSYM, Laura, BAHUN, Mateja, AKHMETOVA, Almira, KALENDER SMAJLOVIĆ, Sedina. Development of materials in evidence-based nursing for nursing educational programs in Kazakhstan, Innovations in nursing education, research, leadership, and clinical practice in Kazakhstan : poster predstavitev na "Final conference of the CBHE ProInCa - Promoting the innovation capacity of higher education in nursing during health service's transition", spletni dogodek (ZOOM), 11. december 2020. [COBISS.SI-ID 42312707]

BAHUN, Mateja, KALENDER SMAJLOVIĆ, Sedina. Implementation of EBN in clinical settings : predavanje na "Symposium Moving forward to efficiency and quality by evidence-based nursing", 22. oktober 2020, ZOOM srečanje. [COBISS.SI-ID 35517187]

MACUR, Mirna. Basics of research I. - base on SCES content : predavanje na "Efficiency and quality by evidence based nursing, master class in the framework of ProInCa - Promoting the innovation capacity of higher education in nursing during health services' transition, a project co-founded by the Erasmus+ capacity building in the field of higher education programme", Ljubljana, November 13th 2018. [COBISS.SI-ID 1024281390]

BAHUN, Mateja, KALENDER SMAJLOVIĆ, Sedina. Basics of research II. - based on SCES content : predavanje na "Efficiency and quality by evidence based nursing, master class in the framework of ProInCa - Promoting the innovation capacity of higher education in nursing during health services' transition, a project co-founded by the Erasmus+ capacity building in the field of higher education programme", Ljubljana, November 13th 2018. [COBISS.SI-ID 1024280622]

BAHUN, Mateja. Efficiency and quality by evidence based nursing : izvedba "master class in the framework of ProInCa - Promoting the innovation capacity of higher education in nursing during health services' transition, a project co-founded by the Erasmus+ capacity building in the field of higher education programme", Ljubljana, November 12th - 16th 2018. [COBISS.SI-ID 1024280110]

KALENDER SMAJLOVIĆ, Sedina. Efficiency and quality by evidence based nursing : izvedba "master class in the framework of ProInCa - Promoting the innovation capacity of higher education in nursing during health services' transition, a project co-founded by the Erasmus+ capacity building in the field of higher education programme", Ljubljana, November 12th - 16th 2018. [COBISS.SI-ID 1024280366]

SKELA-SAVIČ, Brigita. Basics of EBN, models and process - based on SCES content : predavanje na "Efficiency and quality by evidence based nursing, master class in the framework of ProInCa - Promoting the innovation capacity of higher education in nursing during health services' transition, a project co-founded by the Erasmus+ capacity building in the field of higher education programme", Ljubljana, November 12th 2018. [COBISS.SI-ID 1024280878]

SKELA-SAVIČ, Brigita. Factors which are important for implementation of EBP - based on SCES content : predavanje na "Efficiency and quality by evidence based nursing, master class in the framework of ProInCa - Promoting the innovation capacity of higher education in nursing during health services' transition, a project co-founded by the Erasmus+ capacity building in the field of higher education programme", Ljubljana, November 13th 2018. [COBISS.SI-ID 1024281134]

PESJAK, Katja. Use and benefits of EBN : predavanje na "Evidence based nursing-recognized best practices implementation", 21. april 2020 na Nazarbayev University School of Medicine, Nur-Sultan city, Kazahstan. [COBISS.SI-ID 26532355]

ZHETMECOVA, Zhuldyz, BAHUN, Mateja. National educational materials on evidence-based nursing for medical universities, colleges and health care facilities : WP2.2 Efficiency and quality by evidence based nursing : ProInCa Promoting the innovation capacity of higher education in nursing during health services' transition. [Jesenice]: [Angela Boškin Faculty of Health Care], 2021. 43 str., ilustr. [COBISS.SI-ID 53862403]

ZHETMECOVA, Zhuldyz, LOGAR ČUČEK, Marjeta, AKHMETOVA, Almira, KASSYM, Laura, BAHUN, Mateja. Recommendations on enhancing evidence-based nursing for the Ministry of Kazakhstan : WP2.2 Efficiency and quality by evidence based nursing : ProInCa Promoting the innovation capacity of higher education in nursing during health services' transition. [Jesenice]: [Angela Boškin Faculty of Health Care], 2021. 17 str. [COBISS.SI-ID 53858307]

LAVTIŽAR, Jana, BAHUN, Mateja. Evidence-based nursing in the time of COVID-19 pandemic : Slovenian experience. V: BAHUN, Mateja (ur.). Daleldi tazhiribelerdi : meyirger isinde damytu joly = Dokazatelʹnaja praktika : putʹ k vnedreniju v sestrinskoe delo = Evidence-based practice : moving forward to implementation in nursing. Semey: KeAQ Semey medïcïna wnïversïteti; = Semej: NAO Medicinskij universitet Semej; = Semey: NPJSC Semey Medical University; Yasenïce: Anžela Boškin atyndagy densaulyk saktau fakulʹteti Anjela Boşkïn atindaği densawliq saqtaw fakwl'teti; = Jasenice: Fakulʹtet zdravoohranenija im. Anžely Boškin; = Jesenice: Angela Boškin Faculty of Health Care, 2021. Str. 190-195. ISBN 978-961-6888-50-9. https://www.fzab.si/si/mainmenu/center/publikacije/. [COBISS.SI-ID 53509123]

LAVTIŽAR, Jana, BAHUN, Mateja. Evidence-based nursing in the time of COVID-19 pandemic : Slovenian experience. V: BAHUN, Mateja (ur.), ZHETMECOVA, Zhuldyz (ur.). Daleldi tazhiribelerdi : meyirger isinde damytu joly = Dokazatelʹnaja praktika : putʹ k vnedreniju v sestrinskoe delo = Evidence-based practice : moving forward to implementation in nursing. Semey: KeAQ Semey medïcïna wnïversïteti; = Semej: NAO Medicinskij universitet Semej; = Semey: NPJSC Semey Medical University; Yasenïce: Anžela Boškin atyndagy densaulyk saktau fakulʹteti Anjela Boşkïn atindaği densawliq saqtaw fakwl'teti; = Jasenice: Fakulʹtet zdravoohranenija im. Anžely Boškin; = Jesenice: Angela Boškin Faculty of Health Care, 2021. Str. 190-195. ISBN 978-961-6888-49-3. [COBISS.SI-ID 53480963]

BAHUN, Mateja, ZHETMECOVA, Zhuldyz. Evidence-based practice implementation for Kazakhstan Universities. V: BAHUN, Mateja (ur.). Daleldi tazhiribelerdi : meyirger isinde damytu joly = Dokazatelʹnaja praktika : putʹ k vnedreniju v sestrinskoe delo = Evidence-based practice : moving forward to implementation in nursing. Semey: KeAQ Semey medïcïna wnïversïteti; = Semej: NAO Medicinskij universitet Semej; = Semey: NPJSC Semey Medical University; Yasenïce: Anžela Boškin atyndagy densaulyk saktau fakulʹteti Anjela Boşkïn atindaği densawliq saqtaw fakwl'teti; = Jasenice: Fakulʹtet zdravoohranenija im. Anžely Boškin; = Jesenice: Angela Boškin Faculty of Health Care, 2021. Str. 58-62. ISBN 978-961-6888-50-9. https://www.fzab.si/si/mainmenu/center/publikacije/. [COBISS.SI-ID 53500419]

BAHUN, Mateja, ZHETMECOVA, Zhuldyz. Evidence-based practice implementation for Kazakhstan Universities. V: BAHUN, Mateja (ur.), ZHETMECOVA, Zhuldyz (ur.). Daleldi tazhiribelerdi : meyirger isinde damytu joly = Dokazatelʹnaja praktika : putʹ k vnedreniju v sestrinskoe delo = Evidence-based practice : moving forward to implementation in nursing. Semey: KeAQ Semey medïcïna wnïversïteti; = Semej: NAO Medicinskij universitet Semej; = Semey: NPJSC Semey Medical University; Yasenïce: Anžela Boškin atyndagy densaulyk saktau fakulʹteti Anjela Boşkïn atindaği densawliq saqtaw fakwl'teti; = Jasenice: Fakulʹtet zdravoohranenija im. Anžely Boškin; = Jesenice: Angela Boškin Faculty of Health Care, 2021. Str. 58-62. ISBN 978-961-6888-49-3. [COBISS.SI-ID 53486083]

KALENDER SMAJLOVIĆ, Sedina, BAHUN, Mateja. Examples of evidence implementation in nursing clinical practice. V: BAHUN, Mateja (ur.). Daleldi tazhiribelerdi : meyirger isinde damytu joly = Dokazatelʹnaja praktika : putʹ k vnedreniju v sestrinskoe delo = Evidence-based practice : moving forward to implementation in nursing. Semey: KeAQ Semey medïcïna wnïversïteti; = Semej: NAO Medicinskij universitet Semej; = Semey: NPJSC Semey Medical University; Yasenïce: Anžela Boškin atyndagy densaulyk saktau fakulʹteti Anjela Boşkïn atindaği densawliq saqtaw fakwl'teti; = Jasenice: Fakulʹtet zdravoohranenija im. Anžely Boškin; = Jesenice: Angela Boškin Faculty of Health Care, 2021. Str. 137-141. ISBN 978-961-6888-50-9. https://www.fzab.si/si/mainmenu/center/publikacije/. [COBISS.SI-ID 53511939]

KALENDER SMAJLOVIĆ, Sedina, BAHUN, Mateja. Examples of evidence implementation in nursing clinical practice. V: BAHUN, Mateja (ur.), ZHETMECOVA, Zhuldyz (ur.). Daleldi tazhiribelerdi : meyirger isinde damytu joly = Dokazatelʹnaja praktika : putʹ k vnedreniju v sestrinskoe delo = Evidence-based practice : moving forward to implementation in nursing. Semey: KeAQ Semey medïcïna wnïversïteti; = Semej: NAO Medicinskij universitet Semej; = Semey: NPJSC Semey Medical University; Yasenïce: Anžela Boškin atyndagy densaulyk saktau fakulʹteti Anjela Boşkïn atindaği densawliq saqtaw fakwl'teti; = Jasenice: Fakulʹtet zdravoohranenija im. Anžely Boškin; = Jesenice: Angela Boškin Faculty of Health Care, 2021. Str. 137-141. ISBN 978-961-6888-49-3. [COBISS.SI-ID 53460227]

PESJAK, Katja. Creation of evidence-based nursing. V: BAHUN, Mateja (ur.). Daleldi tazhiribelerdi : meyirger isinde damytu joly = Dokazatelʹnaja praktika : putʹ k vnedreniju v sestrinskoe delo = Evidence-based practice : moving forward to implementation in nursing. Semey: KeAQ Semey medïcïna wnïversïteti; = Semej: NAO Medicinskij universitet Semej; = Semey: NPJSC Semey Medical University; Yasenïce: Anžela Boškin atyndagy densaulyk saktau fakulʹteti Anjela Boşkïn atindaği densawliq saqtaw fakwl'teti; = Jasenice: Fakulʹtet zdravoohranenija im. Anžely Boškin; = Jesenice: Angela Boškin Faculty of Health Care, 2021. Str. 148-152. ISBN 978-961-6888-50-9. https://www.fzab.si/si/mainmenu/center/publikacije/. [COBISS.SI-ID 53504259]

PESJAK, Katja. Creation of evidence-based nursing. V: BAHUN, Mateja (ur.), ZHETMECOVA, Zhuldyz (ur.). Daleldi tazhiribelerdi : meyirger isinde damytu joly = Dokazatelʹnaja praktika : putʹ k vnedreniju v sestrinskoe delo = Evidence-based practice : moving forward to implementation in nursing. Semey: KeAQ Semey medïcïna wnïversïteti; = Semej: NAO Medicinskij universitet Semej; = Semey: NPJSC Semey Medical University; Yasenïce: Anžela Boškin atyndagy densaulyk saktau fakulʹteti Anjela Boşkïn atindaği densawliq saqtaw fakwl'teti; = Jasenice: Fakulʹtet zdravoohranenija im. Anžely Boškin; = Jesenice: Angela Boškin Faculty of Health Care, 2021. Str. 148-152. ISBN 978-961-6888-49-3. [COBISS.SI-ID 53414915]

BAHUN, Mateja (urednik). Daleldi tazhiribelerdi : meyirger isinde damytu joly = Dokazatelʹnaja praktika : putʹ k vnedreniju v sestrinskoe delo = Evidence-based practice : moving forward to implementation in nursing. Semey: KeAQ Semey medïcïna wnïversïteti; = Semej: NAO Medicinskij universitet Semej; = Semey: NPJSC Semey Medical University; Yasenïce: Anžela Boškin atyndagy densaulyk saktau fakulʹteti Anjela Boşkïn atindaği densawliq saqtaw fakwl'teti; = Jasenice: Fakulʹtet zdravoohranenija im. Anžely Boškin; = Jesenice: Angela Boškin Faculty of Health Care, 2021. ISBN 978-961-6888-50-9. https://www.theseus.fi/, https://semeymedicaluniversity.kz/nauka/nauchnye-konferencii-i-meropriyatiya/sborniki-konferenciy/, https://www.fzab.si/si/mainmenu/center/publikacije/. [COBISS.SI-ID 49077507]

BAHUN, Mateja (urednik). Daleldi tazhiribelerdi : meyirger isinde damytu joly = Dokazatelʹnaja praktika : putʹ k vnedreniju v sestrinskoe delo = Evidence-based practice : moving forward to implementation in nursing. Semey: KeAQ Semey medïcïna wnïversïteti; = Semej: NAO Medicinskij universitet Semej; = Semey: NPJSC Semey Medical University; Yasenïce: Anžela Boškin atyndagy densaulyk saktau fakulʹteti Anjela Boşkïn atindaği densawliq saqtaw fakwl'teti; = Jasenice: Fakulʹtet zdravoohranenija im. Anžely Boškin; = Jesenice: Angela Boškin Faculty of Health Care, 2021. ISBN 978-961-6888-49-3. [COBISS.SI-ID 49074947]

 

 

 

 

 Več o projektu