Št.:64

Pomagajmo rešiti življenje!

Razpisodajalec : Občina Jesenice

Razpis : javni razpis za sofinanciranje mladinskih projektov v letu 2020

Trajanje projekta: 2. 3. 2020 - 3. 12. 2020

Nosilec projekta: FZAB

Odgovorna oseba: Sanela Pivač, mag. zdr. neg., spec. managementa, viš. pred., Prodekanja za izobraževanje

Kratek opis projekta

Projektne aktivnosti

Projekt »Pomagajmo rešiti življenje!«, nagovarja mlade, da aktivno pristopijo k zdravstveni problematiki sodobne družbe na področju, kjer lahko rešimo marsikatero življenje. Sam namen projekta je vzpodbuditi mlade, da postanejo aktivni tako na področju prepoznavanja znakov srčnega zastoja kot tudi ukrepanju ob nastanku le-tega. Pri vsem tem mladim sporočamo, da je potrebno pomagati človeku v stiski ne glede na kulturo, raso ali spol ter tako krepijo pripravljenost pomagati drugim, povečujejo samozavest, za pristop k oživljanju, notranjo motiviranost za pomoč drugim v stiski ter razvijajo empatijo do drugih. 

 

 Reference projekta

 V okviru projekta so študentje FZAB izvedli delavnice za osnovnošolce in srednješolce

Projekt Pomagajmo rešiti življenje!, ki ga financira Občina Jesenice, je nagovoril mlade, da aktivno pristopijo k zdravstveni problematiki sodobne družbe na področju, kjer lahko rešimo marsikatero življenje. Namen projekta je bil vzpodbuditi mlade, da postanejo aktivni tako na področju prepoznavanja znakov srčnega zastoja kot tudi pri ukrepanju ob njegovem nastanku.

V sklopu projekta so študentje FZAB izvedli deset spletnih delavnic za učence Osnovne šole Toneta Čufarja Jesenice in dijake Gimnazije Jesenice. Predali so jim znanje o temeljnih postopkih oživljanja in uporabi defibrilatorja. Učenci in dijaki so zelo sodelovali in bili veseli novih znanj.