Št.:64

Pomagajmo rešiti življenje!

Razpisodajalec : Občina Jesenice

Razpis : javni razpis za sofinanciranje mladinskih projektov v letu 2020

Trajanje projekta: 2. 3. 2020 - 3. 12. 2020

Nosilec projekta: FZAB

Odgovorna oseba: Sanela Pivač, mag. zdr. neg., spec. managementa, viš. pred., Prodekanja za izobraževanje

Kratek opis projekta

Projektne aktivnosti

Projekt »Pomagajmo rešiti življenje!«, nagovarja mlade, da aktivno pristopijo k zdravstveni problematiki sodobne družbe na področju, kjer lahko rešimo marsikatero življenje. Sam namen projekta je vzpodbuditi mlade, da postanejo aktivni tako na področju prepoznavanja znakov srčnega zastoja kot tudi ukrepanju ob nastanku le-tega. Pri vsem tem mladim sporočamo, da je potrebno pomagati človeku v stiski ne glede na kulturo, raso ali spol ter tako krepijo pripravljenost pomagati drugim, povečujejo samozavest, za pristop k oživljanju, notranjo motiviranost za pomoč drugim v stiski ter razvijajo empatijo do drugih.